Rakennuskanta

Asuinrakennustyyppejä Oulujokivarren asuntoalueilla

Muita rakennustyyppejä ja palveluja Oulujokivarren asuntoalueilla

Nykytilanne

Voimalaitosalueiden arvoista

Oulujokivarren voimalaitosalueiden rakennuskanta muodostaa laajan kirjon voimalaitosalueiden ja asuinyhdyskuntien rakennuksia. Voimalaitoksille tarvittiin koulutettua henkilökuntaa ja heitä varten toteutettiin kaikkien voimalaitosten yhteyteen viihtyisät, modernit ja hyvin varustellut asuntoalueet. Laajimpina asuinyhdyskuntina rakennettiin Pyhäkosken ja Jylhämän alueet, jotka toimivat myös koko hankkeen rakentamisaikaisina työmaayhdyskuntina ja niihin rakennettiin täydellinen palveluvarustus kansakouluineen, kasvihuoneineen ja vierasmajoineen. Muut alueet käsittävät kahdesta neljään asuntotyyppiä, niihin liittyvät huoltorakennukset ja rantasaunat.

Asuntoalueet muodostavat - vanhojen ruukinalueiden tapaan - hierarkisen, vapaasti maisemaan sijoitetun ja avoimen rakennusryhmän puistomaisessa ympäristössä. Useilla alueilla esiintyy samoja rakennustyyppejä varioituna ja sen lisäksi rakennuksissa on käytetty yhtenäisiä rakennetyyppejä kaikilla alueilla. Voimalaitosalueiden rakennuskanta muodostaa typologisen kokonaisuuden yhden perheen taloista kerrostaloihin sekä kivi- että puurakenteisia asuin- ja palvelurakennuksia.

 

Paritalo Pyhäkosken voimalaitosalueella
Paritalo Pyhäkosken voimalaitosalueella. © Kuva: Aarne Ervi.

Asuinrakennustyyppejä Oulujokivarren asuntoalueilla

 • ykkösinsinöörin talo / yhdenperheen asunto / kivirakenteinen
 • käyttöinsinöörin asunto / yhdenperheentalo / kivirakenteinen
 • yhden perheen talo / kivirakenteinen / puurakenteinen
 • kahden perheen talo / kivirakenteinen / puurakenteinen
 • rivitalo / kivirakenteinen / puurakenteinen
 • ketjutalo / puurakenteinen
 • kerrostalo / kivirakenteinen

 

Pyhäkosken vierasmajan pohjapiirros
Pyhäkosken vierasmajan pohjapiirros.

 

 

 


 

 

Muita rakennustyyppejä ja palveluja Oulujokivarren asuntoalueilla

 • vierasmajat Leppiniemessä, Jylhämässä, Montassa ja Ämmässä
 • rantasaunat
 • huoltorakennukset, autotallit ja pesutuvat
 • tekniset huoltorakennukset; korjaamot, dieselasemat, betonitutkimusasema
 • Pyhäkoski ja Jylhämä pienoisyhdyskuntia palveluineen; koulut, seurantalot, kaupat, posti, sairastupa
 • kasvihuoneet
 • hoidetut puutarhat, urheilu- ja tenniskentät
Kasvihuoneita Nuojuan voimalaitosalueella
Kasvihuoneita Nuojuan voimalaitosalueella. © Kuva: Aarne Ervi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nykytilanne

Oulujokivarren voimalaitosalueet ovat aina olleet tavoiteltuja ja arvostettuja, yhtiön hyvällä ylläpidolla hoidettuja alueita. Voimalaitosten henkilökunnan tarve on supistunut radikaalisti voimalaitosten automatisoinnin myötä ja itse voimalaitosrakennuksissakin suurin osa tiloista on tyhjillään. 2000-luvulle tultaessa alueet ovat  kokeneet voimakkaan muutoksen, kun Oulujoki Oy:n seuraaja Fortum myi asuntoalueet yksityisille ja ainoastaan voimalaitokset huoltorakennuksineen jäivät yhtiön omistukseen. Asuntoalueiden rakennuskanta on perusparannustarpeessa. Irrottautuminen Fortumin omista kunnallisteknisistä järjestelmistä merkitsee mittavia töitä alueilla sekä taloteknisiä muutos- ja korjaustarpeita. Lisäksi luonnollisesti uusien omistajien tarpeet, tavoitteet ja toiveet aiheuttavat muutospaineita. Alueille on myös tarvetta pienimuotoiseen täydennysrakentamiseen.
 

Autotalli ja paritalo Nuojuan voimalaitosalueella
Autotalli ja paritalo Nuojuan voimalaitosalueella. © Kuvat: Helena Hirviniemi.

Voimalaitosalueiden arvoista

Oulujokivarren ja Emäjokivarren voimalaitosten ja asuntoalueiden arvo on tunnustettu sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja ne ovat merkittävä osa Suomen sodanjälkeistä kulttuuriperintöä.Osa voimalaitosalueista oli mukana vuoden 1993 Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliiton inventoinnissa ja kaikki Oulujokivarren voimalaitosalueet ovat ehdolla valtakunnallisesti merkittäviksi kulttuurihistoriallisiksi kohteiksi uudessa VAT ( valtakunnalliset alueidenkäytöntavoitteet ) ohjelmassa vuodelta 2003. Oulujokivarren voimalaitosalueet ovat yhtenä kolmesta Pohjois-Suomen kohteesta mukana DOCOMOMO:n Suomen valikoimassa.  Alueiden ja rakennuskannan suojelun osalta on keskusteltu viimeisen vuosikymmenen kuluessa asiantuntijoiden kesken eri vaihtoehdoista ja lähdetty toteuttamaan suojelua kaavoituksen keinoin. Suojelun turvaava asemakaava on vahvistettu Ämmän alueella ja on tekeillä Leppiniemessä. Osayleiskaavoituksen keinoin suojelu tullaan turvaamaan Montassa, Nuojualla ja Jylhämässä.
 

Suomen DOCOMO-kohteet
Suomen DOCOMO-kohteet (Lähde: Arkkitehti-lehti 1/1996).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oulujokivarren voimalaitosalueet ovat historiallinen dokumentti merkittävästä kansallisesta jälleenrakentamisen ponnistuksesta ja rakennustaiteellisesti tärkeä kohde. Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla on jo vuosia tehty määrätietoista työtä Oulujokivarren voimalaitosympäristöjen tallentamisessa ja alueiden uusien käyttömuotojen ideoinnissa. Toisaalta Oulujokivarressa on virinnyt voimakas liike pohtimaan Oulujoen identiteettiä ja sen murrosta - aihetta, josta ei 50 vuotta sitten keskusteltu.

Julkaistu 31.1.2017 klo 10.47, päivitetty 1.2.2017 klo 13.47
Julkaisija: