Oulujokivarren voimalaitosrakentaminen

Oulu- ja Emäjoen vesivoimalaitosten rakentaminen ajoittuu vuosille 1941-1961. Rakennettu jokiosuus on kaikkiaan noin 250 kilometriä, pudostuskorkeutta on yhteensä noin 200 metriä ja padotuskorkeudeltaan suurin on Pyhäkosken voimalaitos, 32 metriä. Oulujoen vesistön rakentaminen aloitettiin välirauhan aikana talvella 1941 Pyhäkosken voimalaitoksen rakentamisella.

Oulujokeen rakennettiin Oulun Merikosken lisäksi kuusi voimalaitosta ja Emäjokeen neljä voimalaitosta. Lisäksi rakennettiin sähköasema ja muuntamo Pikkaralaan Ouluun. Oulun Merikosken voimalaitosta ja Kajaani Oy:n rakennuttamaa, Emäjoen Leppikosken voimalaitosta lukuunottamatta kohteiden suunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Aarne Ervi.

Aarne Ervin suunnittelemat voimalaitosalueet Oulujoen varrella 1941-60

  • Pikkarala, Oulu / valvomo, muuntamo, reaktorilaitos ja asunto 1955-59
  • Montta, Muhos / voimalaitos ja asuntoalue 1951-57
  • Pyhäkoski, Muhos / voimalaitos ja asuntoalue 1941-60
  • Pälli, Utajärvi / voimalaitos ja asuntoalue 1949-54
  • Utanen, Utajärvi / voimalaitos ja asuntoalue 1953-57
  • Nuojua, Vaala (entinen Utajärvi) / voimalaitos ja asuntoalue 1946-55
  • Jylhämä, Vaala (entinen Utajärvi) / voimalaitos ja asuntoalue 1946-59

Aarne Ervin suunnittelemat voimalaitosalueet Emäjoen varrella 1958-1961

  • Seitenoikea, Ristijärvi / voimalaitos ja asuntoalue 1958-61
  • Aittokoski, Suomussalmi / voimalaitos 1958 - asuntoalue, purettu 1980- luvulla
  • Ämmä, Suomussalmi / voimalaitos ja asuntoalue 1957-59.

Kuva: Fortumin arkisto

Historialliset valokuva-albumit voimalaitosalueista (Fortumin arkisto, Foto Roos/ERVI-hanke)

Julkaistu 11.4.2014 klo 15.44, päivitetty 11.4.2014 klo 15.44
Julkaisija: