Hyppää sisältöön

Elinkeinot ja liikenne

Oulujokivarren vanhimman, esikeraamisen kulttuurin aikoihin alueen asukkaat olivat metsästäjiä ja kalastajia. Oulujoen vesistö on ollut väylä idän ja lännen välillä. Kalastus, jokiliikennöinti- ja matkailu ovat olleet maatalouden ohella merkittäviä elinkeinoja Oulujokivarressa.

Oulu nousi maailmanlaajuisesti tervakaupan huipulle 1700-luvun lopulla. Tämän mahdollistivat Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteisomistuksessa olleet metsät ja Oulujoki vesireittinä sydänmailta Pohjanlahden satamiin. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on hyödynnetty metsävaroja tervan ohella sahateollisuudessa 1800-luvun lopulta lähtien, kun höyryvoima mahdollisti suuret teolliset sahalaitokset Oulussa ja Kajaanissa. Puutavaran kuljetus merkitsi Oulujoella ja monissa sen latvavesissäkin jokakesäistä uittoa 1700-luvulta aina 1990-luvulle saakka.

Varhaista teollista toimintaa alueella edustivat lisäksi muun muassa vesimyllyt, viinanpoltto ja tiilenvalmistus, joista talonpojat saivat lisäansioita ja josta sai alkunsa moni teollinen toiminta Oulujokivarressa. Merkittävää ja laajamittaista teollisuutta tai sen keskittymistä ei alueelle kuitenkaan syntynyt ennen toista maailmansotaa.

Oulujoen reitti säilyi aina 1900-luvun taitteeseen asti merkittävänä kulkureittinä, etenkin tavaran kuljetuksessa. Oulujoki oli myös merkittävä matkailureitti, jonka kohokohtina olivat koskenlaskut, tunnetuimpina Pyhäkoski ja Niskakoski. Pyhäkoski ja sen rannalla oleva Leppiniemi olivat kuuluja luonnonkauneudestaan ja alue oli laajalti tunnettu juhla- ja virkistyspaikka. Siellä vierailivat muun muassa I.K. Inha ja C.G.Mannerheim.


Kuva: Fortumin arkisto, Foto Roos

Oulun ja Kajaanin välisen maantien rakentaminen aloitettiin Kajaanin linnan rakentamisen aikaan ja se valmistui 1610-luvulla. Ympäri Pohjanlahden kulki toinen alueen tiereitti, jonka solmukohtana oli Oulun kaupunki. Oulu-Vaala rautatie vihittiin käyttöön vuonna1930. Oulujoen pohjoispuolen maantie koko pituudeltaan valmistui vasta vuonna 1953, ja siitä tuli pitkäksi aikaa pääväylä maantieliikenteessä.

Lohenkalastusta Oulujoella, videoleike dokumenttielokuvasta "Pohjolan helmi", Kari Mankinen.

Julkaistu 11.4.2014 klo 15.32, päivitetty 2.5.2019 klo 15.53
Julkaisija: