Oulujokivarren historiaa

Jokilaaksot ovat Pohjanlahden rannikon asutuksen syntysijoja. Oulujokivarren merkitys idän ja lännen välisenä kulkureittinä on vuosisatojen aikana ollut elinehto alueen kehitykselle.  Elinkeinoelämä, asutus ja kulttuurinen kehitys perustuvat luonnonolosuhteiden tarjoamiin edellytyksiin, joita on historian aikana hyödynnetty eri tavoin. Oulujoen vesistön valjastaminen merkitsi voimakasta murrosta alueen elinoloissa.


Kuva: Fortumin arkisto, Foto Roos

Julkaistu 11.4.2014 klo 16.26, päivitetty 14.3.2014 klo 15.34
Julkaisija: