Uutiset - uutiset

1
2
3
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
JHS 202 Kansalaishavainnot -suosituksen esittelytilaisuus 13.6.2018

JHS 202 Kansalaishavainnot -suositus sisältää hyviä käytäntöjä ja ohjeita julkisen hallinnon toimijoille, jotka harkitsevat tai suunnittelevat kansalaishavaintojen keräämistä. Suosituksen esittelytila...

28.5.2018
Näkökulmia avoimeen ympäristödataan -tapahtuman tallenne katsottavissa

Perjantaina 4.5. järjestettiin Näkökulmia avoimeen ympäristödataan -tapahtuma, jonka teemana oli avoin ympäristö- ja luonnonvaradata ja niihin liittyvät palvelut sekä miten digitalisaatio näkyy yhteis...

7.5.2018
Digitalisaatiohankkeen tuloksia ja kokemuksia: Tutkimustietoalusta

Viiden haastatteluvideon sarjassa, Envibase–hankkeen osakokonaisuuksien vetäjät kertovat tehdystä työstä ja tuloksista. Tutkimustieto –osahankkeen tuloksista kertoo Olli-Pekka Mattila (SYKE).

25.4.2018
Näkökulmia avoimeen ympäristödataan -tapahtuma 4.5.2018, ohjelma julkaistu

Tule käynnistämään viikonloppu kanssamme digitalisoituvan ympäristö- ja luonnonvaratiedon sekä siihen liittyvien kysymysten parissa. Tiedekulmassa lyhyiden haastatteluiden kautta saadaan näkökulmia ...

24.4.2018
Kuka käyttää avointa ympäristötietoamme?

SYKEn avoimen tiedon -palvelun käyttäjäryhmistä ja käyttökohteista kerättiin tietoa lyhyen kyselyn avulla vuoden 2017 lopulla. Kysely antoi uutta tietoa avoimen ympäristötiedon käyttäjistä ja käyttöko...

19.4.2018
Näkökulmia avoimeen ympäristödataan -tapahtuma 4.5.2018

Tule käynnistämään viikonloppu kanssamme digitalisoituvan ympäristö- ja luonnonvaratiedon sekä siihen liittyvien kysymysten parissa. Tiedekulmassa lyhyiden haastatteluiden kautta saadaan näkökulmia ...

23.3.2018
Digitalisaatiohankkeen tuloksia ja kokemuksia: Tietojen yhteiskäyttö

Viiden haastatteluvideon sarjassa, Envibase–hankkeen osakokonaisuuksien vetäjät kertovat tehdystä työstä ja tuloksista. Tietojen yhteiskäyttö –osahankkeen tuloksista kertoo Yki Laine (SYKE).

14.3.2018
Digitalisaatiohankkeen tuloksia ja kokemuksia: Satelliittidatakeskus

Viiden haastatteluvideon sarjassa, Envibase–hankkeen osakokonaisuuksien vetäjät kertovat tehdystä työstä ja tuloksista. Satelliittidatakeskus–osahankkeen tuloksista kertoo Timo Ryyppö (Ilmatieteen lai...

28.2.2018
Digitalisaatiohankkeen tuloksia ja kokemuksia: Kansalaishavainnot

Viiden haastatteluvideon sarjassa, Envibase–hankkeen osakokonaisuuksien vetäjät kertovat tehdystä työstä ja tuloksista. Kansalaishavainnot –osahankkeen tuloksista kertoo Timo Pyhälahti (SYKE).

14.2.2018
Digitalisaatiohankkeen tuloksia ja kokemuksia: Suomen lajitietokeskus (Laji.fi)

Viiden haastatteluvideon sarjassa, Envibase–hankkeen osakokonaisuuksien vetäjät kertovat tehdystä työstä ja tuloksista. Ensimmäisenä vuorossa on Suomen Lajitietokeskus, jonka tuloksista kertoo Kari La...

5.2.2018
Julkisen hallinnon suosituksesta kansalaishavainnoinnista kerätään palautetta

JHS-suositusten tarkoituksena on edistää sähköistä asiointia, hyviä käytäntöjä sekä tietojen ja rekistereiden yhteiskäyttöä julkisessa hallinnossa. Hyvät käytännöt ovat toimintatapoja ja menetelmiä, j...

6.11.2017
Talviseuranta käynnistyy

Luonto-Liiton ja Suomen ympäristökeskuksen Talviseuranta on käynnistynyt. Talviseurannan ideana on kannustaa luonnossa liikkujia havainnoimaan talvista luontoa ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä kirja...

2.11.2017
Uusi fenologian karttapalvelu

Olli-Pekka Mattila, Kristin Böttcher ja Kaisu Harju SYKEn tietokeskuksesta kertovat tämän uuden karttapalvelun synnystä ja pohtivat muutenkin avoimen tiedon merkitystä uudessa Avauksia-blogin kirjoitu...

2.11.2017
Alasalmi ja Attila pohtivat miten satelliittikuvasta saadaan karttapalvelu

SYKEssä on pitkä perinne tarjota satelliittikuvilta tulkittua vedenlaatutietoa ja pintalämpötiloja kertoo Hanna Alasalmi uudessa Avauksia-blogin kirjoituksessa. Ensimmäiset tulkinnat tehtiin jo 2000-l...

7.9.2017
Saku Anttila kirjoittaa yhteistyöstä arktisella alueella

Ympäristöministeriöllä, Saamelaisalueen koulutuskeskuksella, Saamelaiskäräjillä ja SYKEllä on meneillään Ulkoministeriön rahoittama AHA-hanke, jossa kehitämme yhteistyötä arktisen alueen toimijoiden k...

31.8.2017
TARKKA on uusi karttapalvelu tarkan maastoerotuskyvyn satelliittikuville

Uusi TARKKA-karttapalvelun tarkan maastoerotuskyvyn satelliittikuvien helppoon selailuun ja erityisesti nopeaan zoomailuun on avattu.

3.7.2017
Uomaverkosto-paikkatietoaineisto on nyt julkaistu INSPIRE-direktiivin mukaisina tietotuotteina

SYKEn Uomaverkosto-paikkatietoaineisto on nyt julkaistu INSPIREn mukaisina latauspalveluina. Aineisto on julkaistu sekä Atom-syötteenä että WFS-rajapintapalveluna. OGC-standardia noudattava Web Featur...

30.6.2017
Laserkeilaus täydentää perinteisiä mittaustapoja

Laserkeilausaineisto ja siitä tuotettavat mallit soveltuvat käytettäviksi erilaisissa reittien optimointi- ja tiedonkeruusovelluksissa sekä vesien valuntaa ja melua mallintavissa ja maanpinnan muotoja...

16.6.2017
Finnish Biodiversity Information for the Benefit of Society – laji.fi -seminaari

Suomen Lajitietokeskus järjestää 28.9. kansallisen lajitietoseminaarin Helsingissä.

16.6.2017
Envibase-hankkeen uutiskirje 1/2017

Envibase-hankkeen uutiskirje 1/2017 kertoo kuulumisia ensimmäiseltä puolelta vuodelta.

14.6.2017

1
2
3
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle