Uomaverkosto-paikkatietoaineisto on nyt julkaistu INSPIRE-direktiivin mukaisina tietotuotteina

Uutinen 30.6.2017 klo 12.26
Vantaanjoki, kuva Pirjo Ferin

                     
Uomaverkosto-aineisto on nyt saatavissa INSPIRE-direktiivin mukaisina latauspalveluina: Atom-syötteenä ja WFS-rajapintapalveluna. Web Feature Service (WFS) on OGC-standardia noudattava suorasaantilatauspalvelu.

INSPIRE-direktiivin tavoitteena on parantaa paikkatietoaineistojen ja paikkatietopalveluiden yhteentoimivuutta Euroopassa. Direktiivin alaiset paikkatietoaineistot tulee tarjota INSPIRE-tietomallien mukaisina tietotuotteina standardien mukaisissa verkkopalveluissa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Uomaverkosto-aineisto tarjotaan INSPIREn Hydrografia-teeman sovellusskeemassa (GML). Aiemmin tänä vuonna on julkaistu vastaavat palvelut Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet- sekä Natura 2000 -paikkatietoaineistoista INSPIREn mukaisessa Suojellut alueet -sovellusskeemassa.

Tietotuotteista ja latauspalveluista on laadittu metatietokuvaukset. Kuvaukset poimitaan automaattisesti SYKEn metatietoportaalista MML:n ylläpitämään paikkatietohakemistoon ja sieltä EU:n INSPIRE Geoportaaliin.

Lisätietoja

 

Tietotuotteet ja rajapinnat ovat vielä beta-versioita, ja niiden hyödyllisyydestä ja käytettävyydestä toivotaan palautetta SYKEn gistukeen:

gistuki osoite

 

 

Työ on tehty Envibase-hankkeen Tietojen yhteiskäyttö –osahankkeessa.