Talviseuranta käynnistyy

Uutinen 2.11.2017 klo 14.41
Mustarastas Talviseuranta, kuva Antti Salovaara
Mustarastas © Antti Salovaara

Luonto-Liiton ja Suomen ympäristökeskuksen Talviseuranta on käynnistynyt. Talviseurannan ideana on kannustaa luonnossa liikkujia havainnoimaan talvista luontoa ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä kirjaamaan havaintojaan kansalaishavaintojärjestelmään.

Havaintoja kerätään muun muassa lumipeitteen paksuudesta, maan ja vesialueiden jäätymisestä, lumen vesiarvosta, talviaikaan aktiivisista nisäkäs- ja lintulajeista sekä jäiden sulamisesta.

Kaikki ilmoitetut havainnot kerätään tutkimuskäyttöön. Talviseurannassa kansalaiset voivat olla mukana tuottamassa arvokasta viranomaistietoa täydentävää tutkimusaineistoa, jonka avulla voidaan esimerkiksi ennustaa tulvariskejä ja tutkia pitkän aikavälin muutoksia Suomen talvissa. 

Luonto-Liitto ja Suomen ympäristökeskus järjestävät Talviseurannan yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa.
ENVIBASE-logo vaaka

SYKEssä talviseurannan käytännön järjestelyistä on vastannut Envibase-hankkeen Kansalaishavainnot-osahanke. Osahanke on tuottanut mm. talviseurantalähetin havaintojen lähettämistä varten.
    

Lisätietoja