Sieniatlas.fi on avattu

Uutinen 19.4.2017 klo 9.18
Niittyvahakas, kuva Tea von Bonsdorff
Niittyvahakas on erinomainen ruokasieni, joka on taantunut perinneympäristöjen vähenemisen myötä. Kuva Tea von Bonsdorff

Sieniatlas-kansalaistiedehanke kerää tietoa sienilajien levinneisyydestä, elinympäristövaatimuksista ja uhanalaisuudesta. Tarkoituksena on edistää sieniharrastusta ja lajintuntemusta sekä innostaa kaikkia sienistä kiinnostuneita ilmoittamaan havaintonsa.

Sienilajien levinneisyyden ja uhanalaisuuden selvittäminen on vaikeaa sienten suuren lajimäärän ja lajien määrittämisen vaikeuden vuoksi. Havaintopalvelun kautta Sieniatlas-hanke kerää tietoa kaikkien Suomessa esiintyvien sienilajien levinneisyydestä ja elinympäristövaatimuksista.

Sieniatlaslomakkeen kautta ilmoitetut havainnot tallentuvat Suomen Lajitietokeskuksen tietojärjestelmään. Havaintotietoja voivat hakea niin harrastajat kuin tutkijat. Samalla voi hakea ja tarkastella tietoja myös museoihin tallennetuista sieninäytteistä.

Sieniatlashanketta on rahoittanut Koneen säätiö.

Lisätietoja