Luonnonsuojelualueet- ja Natura 2000 –aineistot julkaistu INSPIRE-direktiivin mukaisina

Uutinen 31.10.2016 klo 8.26

INSPIRE direktiivin tavoitteena on parantaa eurooppalaisten valtioiden paikkatietoaineistojen ja –palveluiden keskinäistä yhteentoimivuutta. Vuoden 2020 loppuun mennessä INSPIRE-direktiivin alaiset paikkatietoaineistot tulisi tarjota INSPIRE-tietomallien mukaisina tietotuotteina verkkopalveluissa.

Suomen ympäristökeskus SYKE on julkaissut ensimmäiset INSPIRE-direktiivin toimeenpanosääntöjen mukaiset tietotuotteensa. Lähtöaineistoina toimivat SYKEn, Metsähallituksen ja ELY-keskusten tuottamat Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet- ja Natura 2000 –paikkatietoaineistot. Lähtöaineistot muunnettiin INSPIREn määrittelemään koordinaatistoon ja Suojellut alueet –sovellusskeemaan. Suojellut alueet -sovellusskeeman mukaiset, GML-muodossa olevat Luonnonsuojelualueet- ja Natura 2000 –tietotuotteet ovat ladattavissa INSPIREn mukaisesta latauspalvelusta. Latauspalvelu on toteutettu Atom-syötteenä. INSPIREn mukaisista tietotuotteista ja latauspalvelusta on laadittu metatietokuvaukset, jotka poimitaan automaattisesti SYKEn metatietoportaalista MML:n ylläpitämän paikkatietohakemistoon, jonka kautta kuvaukset ovat saatavilla myös eurooppalaisesta INSPIRE Geoportaalista.

Tuotetut aineistot, metatiedot ja latauspalvelu ovat toistaiseksi BETA-versioita. SYKE toivoo palautetta aineistojen ja palvelujen hyödyllisyydestä ja käytettävyydestä osoitteeseen gistuki.syke[at]ymparisto.fi

ENVIBASE-logo vaaka

Työ on tehty Envibase-hankkeen Tietojen yhteiskäyttö –osahankkeessa.

 

Lisätietoja