Laserkeilaus täydentää perinteisiä mittaustapoja

Uutinen 16.6.2017 klo 13.52
Laserkeilaus

Laserkeilausaineisto ja siitä tuotettavat mallit soveltuvat käytettäviksi erilaisissa reittien optimointi- ja tiedonkeruusovelluksissa sekä vesien valuntaa ja melua mallintavissa ja maanpinnan muotoja tutkivissa sovelluksissa. Laserkeilausaineistoa käytetään mm. maastomallien muodostamiseen, korkeuskäyrien luomisessa, kaavoituksessa ja metsien inventoinneissa sekä muissa luonnonympäristön muutosta seuraavissa tutkimuksissa ja seurannoissa.

Envibase-hankkeen Tietojen yhteiskäyttö -osahankkeessa päätettiin ladata kaikki Maanmittauslaitoksesta (MML) saatavissa olevat keilausaineistot ympäristöhallinnon käyttöön.

Maanmittauslaitoksessa tuotettu 2 metrin korkeusmalli on ollut SYKEssä käytössä jo usean vuoden ajan niiltä alueita, joilta sitä on ollut saatavissa. Korkeusmallia on SYKEssä hyödynnetty mm. tulva-alueiden rajaamisessa ja valuma-alueiden määrittämisessä.

Laserkeilausaineistoa Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen tiedostopalvelusta

Laserkeilausaineisto on maanpintaa ja maanpinnalla olevia kohteita kuvaava kolmiulotteinen pistemäinen aineisto, jossa jokaisella pisteellä on x, y ja z koordinaattitieto. Laserkeilausaineistoa kerätään mm. tarkan valtakunnallisen 2 metrin korkeusmallin valmistamista varten.

Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen tiedostopalvelusta voi ladata laserkeilausaineistoa käyttöönsä.

Toistaiseksi laserkeilausaineistoa on saatavilla vain osasta Suomea. Maanmittauslaitos hankkii laserkeilausaineistoja yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen kanssa. Yhteistyön tuloksena on tehty niin kutsuttu "Suomi loppuun" -keilaussuunnitelma, joka kattaa keilaussuunnitelman vuosille 2014–2019. Lisäksi SYKE on mukana valtakunnallisessa laserkeilausohjelmassa, jossa suunnitellaan em. tietojen.

Lisätietoja

  • Mika Heikkinen, Suomen ympäristökeskus, Tietokeskus
    etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • Laserkeilausaineisto

 


Aihealue: