Kerro näkemyksesi Lajitietokeskuksesta

Uutinen 12.5.2016 klo 13.46

Suomen Lajitietokeskusta tehdään monien toimijoiden yhteistyönä. Jotta Lajitietokeskus vastaisi mahdollisimman hyvin erilaisiin tarpeisiin, haluamme kysyä Sinun näkemystäsi suunnittelussa huomioitavista asioista.

Suomen Lajitietokeskus on kiinnostava myös yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen näkökulmasta. Hallintotieteiden tohtori Minna Santaoja Tampereen yliopistosta tarkastelee Lajitietokeskusta kansalaistieteen näkökulmasta Maj ja Tor Nesslingin rahoittamassa hankkeessaan ”Luontotiedon teknologiat ja ympäristötoimijuuden rakentuminen”. Tutkimus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Lajitietokeskuksen kanssa. Santaoja on kiinnostunut luontotiedon hallinnasta ja hankkeessa kysytään, minkälaisia mahdollisuuksia ja riskejä erilaisiin uusiin tiedonhallinnan teknologisiin ratkaisuihin liittyy ympäristötoimijuuden näkökulmasta ja millä tavoin ne vaikuttavat luonnon tuntemukseemme. Lajitietokeskuksen lisäksi hankkeessa tarkastellaan luontoharrastajien sosiaalisen median ja lajintunnistukseen luotujen mobiilisovellusten käyttöä.

Osana Lajitietokeskuksen vuorovaikutteista suunnittelua sekä tutkimushankkeen aineiston keräämiseksi kysymme Lajitietokeskusta koskevia näkemyksiäsi ja odotuksiasi. Seuraavassa on muutamia viitteellisiä kysymyksiä vastausten virikkeeksi. Näihin ei ole välttämätöntä vastata sellaisenaan, vaan toivomme teidän tuovan esiin juuri omasta näkökulmastanne keskeiset seikat.

  • Minkälaisia uusia mahdollisuuksia Lajitietokeskus tuo tullessaan?
  • Liittyykö Lajitietokeskuksen perustamiseen joitain riskejä?
  • Mitä Lajitietokeskuksen suunnittelussa olisi tärkeätä ottaa huomioon?
  • Minkälaisena näette harrastajien roolin lajitiedon tuottajina?
  • Millä tavoin Lajitietokeskus palvelee luonnonsuojelua?
  • Miten Lajitietokeskus toimisi ihannetapauksessa 10 vuoden kuluttua?

Vastauksen mitta on päätettävissänne, vähintään muutamasta virkkeestä vaikka useampaan sivuun. Pyydämme vastaamaan tietopyyntöön 7.6. mennessä. Vastauksen voi lähettää joko suoraan sähköpostiviestissä tai liitetiedostona osoitteella minna.santaoja(at)staff.uta.fi.

Kaikki vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti. Vastauksenne tulevat ainoastaan tutkijan tietoon ja tutkimuksesta raportoidaan Lajitietokeskukselle ja kaikille vastanneille siten, etteivät vastaukset ole yhdistettävissä henkilöön.

Minna Santaoja kertoo mielellään lisää tutkimuksesta. Tietoa tutkimuksesta löytyy myös osoitteesta santaoja.wordpress.com

Yhteistyössä:

HT Minna Santaoja
Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu/ympäristöpolitiikka
minna.santaoja(at)staff.uta.fi

Kari Lahti
Suomen Lajitietokeskus
kari.lahti(at)helsinki.fi