Julkisen hallinnon suosituksesta kansalaishavainnoinnista kerätään palautetta

Uutinen 6.11.2017 klo 12.13
JHS-suositukset

JHS-suositusten tarkoituksena on edistää sähköistä asiointia, hyviä käytäntöjä sekä tietojen ja rekistereiden yhteiskäyttöä julkisessa hallinnossa. Hyvät käytännöt ovat toimintatapoja ja menetelmiä, jotka ovat laajan käytön ja yhteisen kehittämisen myötä kypsyneet toimiviksi menettelytavoiksi.

SYKE on ollut vetämässä työryhmää suositusluonnoksen tekemiseksi kansalaishavainnoinnista. Suositusluonnos on valmistunut ja kommentteja siihen kerätään 10.12.2017 asti palautelinkin kautta.

Suositukseen on koottu kansalaishavainnoinnin parhaita ja oppimisen arvoisimpia kokemuksia. Parhaiden käytäntöjen lisäksi epäonnistuneiden toimenpiteiden kuvaukset ovat mielenkiintoisia. Suosituksen ensisijaisia käyttäjiä tulevat olemaan kansalaishavaintoja suunnittelevat ja toteuttavat julkisen hallinnon edustajat.

Jokaista JHS-suositusta valmisteltaessa järjestetään ainakin kerran julkinen, kaksivaiheinen palautekierros, jonka tarkoituksena on auttaa arvioimaan, onko luonnos kypsä JHS-suositukseksi.

Suositusluonnoksen esittelytilaisuus SYKEssä

Muuttohaukassa pidetään 20.11. klo 13-15 JHS-Kansalaishavainnot luonnoksen esittely- ja keskustelutilaisuus. Tilaisuuden tarkoituksena on parantaa eri toimijoiden mahdollisuuksia muotoilla palautteensa JHS-luonnoksesta. Tilaisuudessa keskustellaan lisäksi kansalaishavaintojen alalla tapahtuvan yhteistyön mahdollisuuksista Suomi.fi kansalaishavainnot -ideoiden pohjalta Envibase-hankkeessa kehitetyn Minun ympäristöni -konseptin toteuttamiseksi eri toimijoiden yhteistyönä.

Ilmoittautuminen

Lisätietoja

  • Timo Pyhälahti, Suomen ympäristökeskus SYKE,
    etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • Pekka Sarkola, Gispo oy
    etunimi.sukunimi@gispo.fi
  • Kansalaishavainnoinnin yleinen yhteys- ja tukiosoite on
    ryhma@ymparisto.fi [ryhma = kansalaishavainnot]