Hyppää sisältöön

JHS 202 Kansalaishavainnot -suosituksen esittelytilaisuus 13.6.2018

Uutinen 28.5.2018 klo 10.14
JHS-suositukset

JHS 202 Kansalaishavainnot -suositus sisältää hyviä käytäntöjä ja ohjeita julkisen hallinnon toimijoille, jotka harkitsevat tai suunnittelevat kansalaishavaintojen keräämistä. Tavoitteena on helpottaa uuden kansalaishavaintotoiminnan suunnittelua ja järjestämistä sekä parantaa tietojärjestelmien yhteentoimivuutta.

Suosituksen esittelytilaisuudessa 13.6.2018 esitellään suositus ja samalla on mahdollisuus kommentoida ehdotuksia suosituksen jatkotoimenpiteiksi.

13.6.2018 klo 10:00 - 12:00, SYKE, Muuttohaukka

Ilmoittautuminen

Tilaisuudessa esitellään myös kansalaishavaintojärjestelmien eri toteutusmahdollisuuksia, esimerkiksi SYKEn Envibase-hankkeessa toteuttamaa CitobsDB-järjestelmää ja sen palveluita.

Envibase -tuotosten pohjalta valmistellaan käytännön kansalaishavainnoinnin yhteentoimivuusverkoston ’Suomi.fi Kansalaishavainnot’ ehdotusta. Tämä olisi eräs mahdollisuus toteuttaa käyttöönottosuunnitelman tavoitteita. Alan toimijoiden on mahdollista liittyä valmistelukonsortioon.

Julkisen hallinnon JHS-suositusten hyväksymisestä ja ylläpidosta vastaa Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA. JHS202 on hyväksytty JUHTA asiantuntijajaoksessa JUHTA:n päätöskäsittelyä varten.
     

JHS202 Kansalaishavainnot -aineisto

  Suosituksesta julkaistaan tiivistelmä Envibase-hankesivuilla.

  Lisätietoja

  • Timo Pyhälahti, Suomen ympäristökeskus SYKE,
   etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • Kansalaishavainnoinnin yleinen yhteys- ja tukiosoite on
   ryhma@ymparisto.fi [ryhma = kansalaishavainnot]