Envibase-hankkeen ja Monitor2020-ohjelman kuulumisia

Uutinen 20.12.2016 klo 10.18
Envibase ja Monitor2020 uutiskirjeen yläpalkki

Envibase-hankkeen & Monitor2020-ohjelman yhteinen uutiskirje loppuvuosi 2016
             

Kansalaishavaintojen uusi infrastruktuuri pitkällä ja hyödyntäminen laajenee

SYKEn kansalaishavaintoihin liittyvien työkalujen ja tiedonhallinnan kehitys on edennyt Envibase-hankkeessa hyvin. Uusien havaintokyselyiden tekeminen on entistä nopeampaa ja havainnot saadaan hyvän hallinnan kautta helpommin jatkokäyttöön. Tästä ensimmäisiä laajempia esimerkkejä on yhdessä Luonto-Liiton kanssa marraskuussa julkaistu Talviseuranta–kampanja.

Raumalla 2015 alkanut MONITOR2020-hanke, jonka tavoitteena on arvioida mahdollisuuksia ottaa koululaiset mukaan ympäristön seurantaan, on edennyt hyvin. Rauman kouluhanke oli yhtenä kolmesta eurooppalaisesta koululaishankkeesta esillä myös Sienassa pidetyssä Citizen Science seminaarissa marraskuun lopussa 2016.

MONITOR2020-ohjelma osallistui tiiviisti ensimmäisen eurooppalaisen joukkoistamisen ja kansalaistieteen käsikirjan tekemiseen, joka julkistettiin lokakuussa 2016 Royal Geographical Societyssa pidetyssä eurooppalaisessa seminaarissa.

Massadatan käyttöön rohkaistaan: Satelliittidatakeskus avattiin keväällä

BIG-data ja Data-tiede puhuttavat kaikkia. MONITOR2020-ohjelma ja Vesitalous-lehti järjestävät päivän mittaisen seminaarin 9.3.2017 Suomen ympäristökeskuksen auditoriossa. Mukana on useita kokeiltuja sovelluksia. Tilaisuuden yhteydessä julkistetaan Vesitalous 2/2017-lehti.

Kansallinen Satelliittidatakeskus (Envibase uutinen 26.5.2016) avattiin viime keväänä. Uusien Sentinel-satelliittien hyödyntäminen eri ympäristösovelluksissa on alkanut. Itämeren seurantaan hyvin soveltuvan ja alkukeväästä laukaistun Sentinel-3 satelliitin dataa saatiin ensimmäisen kerran SYKEen marraskuun lopussa. SYKEn ja ILn yhteistä, erityisesti uusille satelliiteille sopivaa, prosessointijärjestelmää on otettu enenevässä määrin käyttöön kaukokartoitustutkimuksessa.

Tietojen yhteiskäyttö ympäristön seurannassa

Envibasen Tietojen yhteiskäyttö -osahankkeessa on kehitetty SYKEn kaukokartoitukseen ja paikkatietoon liittyvää tietoinfrastruktuuria laajasti. Esimerkiksi paikkatiedon hallintaan ja erilaisia kaukokartoitustiedon käyttöä edistäviin ja niiden jakeluun liittyviä palveluita on otettu käyttöön. Monilähteistä seurantaa tukeemaan, osahankkeessa on kehitetty mm. eri tietolähteistä tulevaa tietoa kokoava tietokanta.

Ensimmäinen formaali DataFuusio-algoritmi valmistui Monitor2020-ohjelman tuloksena viime keväänä Suomenlahden Porkkalan alueelle. DataFuusion tarkoituksena on optimaalisesti yhdistää erilaista ympäristöinformaatiota, kuten kaukokartoitustietoa, läpivirtausmittauksia ja manuaalisia havaintoja. Ympäristöministeriö järjesti myös  marraskuun lopussa 2016 ”Vesien- ja merenhoidon ja seurannan kehittämispäivät”, joissa paneuduttiin erityisesti uusiin seurannan mittausteknologioihin ja –ratkaisuihin.

Paikka tutkimustiedon tallentamiseen ja löytämiseen

Tutkimustiedon kuvaamisen ja tallennusalustan ensimmäinen versio julkaistiin keväällä paikkatiedon metatietopalvelun yhteyteen (Metatietopalvelu). SYKEn tutkimustiedon kuvaamiselle ja löytämiselle (metatiedolle) on nyt esimerkiksi Suomen Akatemian vaatimusten mukainen palvelu, joka mahdollistaa myös oman tutkimusaineiston jakamisen. Viimeisenä Envibase-hankevuonna valmistellaan koko tutkimusprosessia laajemmin tukevan sähköisen palvelun käyttöönottoa.

Päivitetty Laji.fi julkaistaan joulukuussa 2016

Laji.fi -sivuston seuraava kehitysversio (beta.laji.fi) julkaistaan jouluksi. Seuraava versio hyödyntää uutta tietovarastoa, joka mahdollistaa myös lajitiedon koneluettavuuden. Myös lajihavaintojen tallentamiseen ja jakamiseen tehty havaintopalvelu Vihko, on saatu beta-vaiheeseen ja se on käytettävissä nyt julkaistavassa versiossa. Viimeisen hankevuoden tärkeimpänä tavoitteena on vakiinnuttaa Suomen Lajitietokeskus osaksi kansallista seuranta- ja tutkimusinfrastruktuuria.

Lisätietoa

 

 


Aihealue: