Digitalisaatiohankkeen tuloksia ja kokemuksia: Satelliittidatakeskus

Uutinen 28.2.2018 klo 12.23

Viiden haastatteluvideon sarjassa, Envibase –hankkeen osakokonaisuuksien vetäjät kertovat tehdystä työstä ja tuloksista. Satelliittidatakeskus-osahankkeessa on kehitetty Sodankylän kansallista satelliittidatakeskusta niin, että keskukseen saapuvaa ympäristöhavaintoihin liittyvää satelliittitietoa (Sentinel-sarja) pystytään vastaanottamaan, käsittelemään ja jakamaan yhdenmukaisin menetelmin. Tuloksista kertoo Timo Ryyppö (Ilmatieteen laitos).
       

 

Envibase-hanke toteuttaa digitalisaation ja sen uudenlaisen hyödyntämisen edellyttämää hyvän tiedon hallinnan infrastruktuuria. Hankkeessa avataan, yhtenäistetään ja käyttöönotetaan laajasti ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tietoja sekä palveluita. Tehty työ keskittyy ennen kaikkea paikka-, satelliitti-, eliölaji- ja kansalaishavaintotietoihin.

Envibase toteutetaan viidessä osahankkeessa:

 1. Tietojen yhteiskäyttö,
 2. Kansallinen lajitietokeskus,
 3. Kansallinen Satelliittidatakeskus,
 4. Kansalaishavainnot ja
 5. Tutkimusaineistoalusta.

Osahankkeiden tulokset ilmentyvät erilaisina sähköisinä palveluina ja julkaistuna tietoaineistoina, joiden saavuttamiseksi tehtiin merkittävää teknisen taustainfrastruktuurin kehitystyötä. Hankkeessa toteutettujen palveluiden kautta on saatavilla huomattavia määriä erilaisia ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä havaintotietoja sekä aineistoja.

ENVIBASE-logo

Lisätietoja

 • Satelliittidatakeskus
  Timo Ryyppö, Ilmatieteen laitos
  etunimi.sukunimi@fmi.fi [timo ryyppo]
 • Envibase-hanke
  Saku Anttila, Suomen ympäristökeskus SYKE
  etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Muiden osahankkeiden videot