Digitalisaatiohankkeen tuloksia ja kokemuksia: Suomen lajitietokeskus (Laji.fi)

Uutinen 5.2.2018 klo 16.17

Viiden haastatteluvideon sarjassa, Envibase–hankkeen osakokonaisuuksien vetäjät kertovat tehdystä työstä ja tuloksista. Ensimmäisenä vuorossa on Suomen Lajitietokeskus, jonka tuloksista kertoo Kari Lahti (LUOMUS). Laji.fi tarjoaa kansallisen lajitiedon keskitetyn hallinnan ja saatavuuden. Palvelu tarjoaa käyttäjille visuaalisen käyttöliittymän, jonka tilastointityökalut tukevat aineistoista tehtäviä analyysejä niin päätöksentekoon kuin tieteelliseen työhön.
       

 

Envibase-hanke toteuttaa digitalisaation ja sen uudenlaisen hyödyntämisen edellyttämää hyvän tiedon hallinnan infrastruktuuria. Hankkeessa avataan, yhtenäistetään ja käyttöönotetaan laajasti ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tietoja sekä palveluita. Tehty työ keskittyy ennen kaikkea paikka-, satelliitti-, eliölaji- ja kansalaishavaintotietoihin.

Envibase toteutetaan viidessä osahankkeessa:

 1. Tietojen yhteiskäyttö,
 2. Suomen lajitietokeskus,
 3. Kansallinen Satelliittidatakeskus,
 4. Kansalaishavainnot ja
 5. Tutkimusaineistoalusta.

Osahankkeiden tulokset ilmentyvät erilaisina sähköisinä palveluina ja julkaistuna tietoaineistoina, joiden saavuttamiseksi tehtiin merkittävää teknisen taustainfrastruktuurin kehitystyötä. Hankkeessa toteutettujen palveluiden kautta on saatavilla huomattavia määriä erilaisia ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä havaintotietoja sekä aineistoja.

ENVIBASE-logo

Lisätietoja

 • Suomen Lajitietokeskus
  Kari Lahti, LUOMUS, etunimi.sukunimi@helsinki.fi
 • Envibase-hanke
  Saku Anttila, Suomen ympäristökeskus SYKE
  etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Muiden osahankkeiden videot