Envibase-hankkeen tilaisuudet

JHS 202 Kansalaishavainnot -suosituksen esittelytilaisuus 13.6.2018

Keskiviikko 13.6.2018 klo 10:00 - 12:00, SYKE, Muuttohaukka

JHS 202 Kansalaishavainnot -suositus sisältää hyviä käytäntöjä ja ohjeita julkisen hallinnon toimijoille, jotka harkitsevat tai suunnittelevat kansalaishavaintojen keräämistä. Tavoitteena on helpottaa uuden kansalaishavaintotoiminnan suunnittelua ja järjestämistä sekä parantaa tietojärjestelmien yhteentoimivuutta.

Suosituksen esittelytilaisuudessa 13.6.2018 esitellään suositus ja samalla on mahdollisuus kommentoida ehdotuksia suosituksen jatkotoimenpiteiksi.

Ilmoittautuminen

Näkökulmia avoimeen ympäristödataan 4.5.2018

Perjantaina 4.5.2018 Tiedekulmassa Helsingissä järjestettiin Näkökulmia avoimeen ympäristödataan -tapahtuma, joka oli samalla oli Envibase-hankkeen lopputapahtuma ja sen järjestivät yhteistyössä Envibase ja GODIGO -hankkeet.

Ohjelma

 • Laura Höijer, ympäristöministeriö: Ympäristön tilan seuranta avoimen datan avulla
  Kun data on avoimesti saatavilla, miten sitä voidaan yhdistää, fuusioida ja saada aikaan uudenlaisia tuotteita? Miten lainsäädäntö vaikuttaa avoimen datan käyttöön ympäristön tilan seurannassa?
 • Leif Schulman, Luomus: Avoin lajitieto ja sen merkitys biodiversiteetille
  Mahdollisimman suuri lajitiedon avoimuus vaatii myös huolellista harkintaa. Asettaako lajien esiintymispaikkojen avaaminen lajeja vaaraan? Mikä tieto on vaaraksi ja mikä ei, ja kuka tekee päätöksen?
 • Timo Ryyppö, Satelliittidatakeskus: Katse taivaalle
  Miltä ympäristö näyttää avaruudesta? Kun ympäristö muuttuu, miten muutokset havaitaan kaukaa ylhäältä?
 • Riikka Paloniemi ja Salla Rantala, GoDiCo-hanke, SYKE: Avautuvan luonnonvaratiedon pelisäännöt yhteiskunnassa
  Miksi avautuvan luonnonvaratiedon hallinnointi on yhteiskunnallisesti kiinnostavaa ja tärkeää? Millaisia sääntöjä tarvitaan avointa tutkimusdataa julkaistaessa – mistä asioista täytyy sopia ensin? Entä mitä pelisääntöjä tulisi olla, jotta avautuva luonnonvaratieto tukisi myös biotaloutta?
 • Jyrki Kasvi, kansanedustaja: Avoimuus kurkottaa dataa pidemmälle
  Tiedon avoimuutta kannattaa ajatella dataa ja rajapintoja pidemmälle. Algoritmien ja tekoälyjen maailmassa ihmisten on ymmärrettävä myös niiden toiminnan perusteet.
 • Yrjö Sucksdorff, SYKE: Dataa on auki paljon, nyt sitä pitäisi myös käyttää!
  Ympäristödataa nyt avoimena 10 vuotta, miten työ lähti liikkeelle, mitä on opittu ja miten eteenpäin? Mikä on kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön merkitys?

 

Yhteinen tieto hyötykäyttöön -seminaari 16.5.2017

Avoimet ympäristö- ja luonnonvara-aineistot sujuvasti yhteiseen käyttöön

Tiistaina 16.5.2017 klo 11:15–16:00, Helsingin yliopiston Metsätieteiden talo, Raisio-sali, Viikki, Latonkartanonkaari 7

Envibase-hanke, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Luonnonvarakeskus Luke kumppaneineen toivottavat sinut tervetulleeksi seminaariin kuulemaan ja oppimaan miten voit hyödyntää avoimia ympäristö- ja luonnonvara-aineistoja. Samalla pääset vaikuttamaan siihen, miten niiden käyttöä kehitetään. Millaisia juuri sinulle hyödyllisiä tietopalveluita on jo tarjolla? Entä miten voimme kehittää tämän tiedon vaikutusta ympäristömme tilaan ja yhteiskuntaamme?

Tilaisuus on suunnattu ympäristö- ja luonnonvaratiedon käytön asiantuntijoille, tuottajille sekä päättäjille. Tilaisuus on maksuton.

    

Ohjelma

11:15 Ilmoittautuminen

11:30 - 12:45 Parempia digipalveluja yhteistyöllä

12:45 – 13:15 Kahvitauko, palvelutorilla esillä tietopalveluita

13:15 - 14:15 Ympäristömme aineistot ja niiden käyttö muutoksessa

14:15 - 14:30 Tauko

14:30 – 15:30 Tietojen käyttö, hyödyntäminen ja Hackathon kilpailun tulosten julkaisu

15:30 – 16:00 Palvelutorilla esillä tietopalveluita
        

 

Seminaari JHS Kansalaishavainnot suositushankkeesta 4.4.2017

Tiistaina 4.4.2017, klo 13:00 - 16:00 Suomen ympäristökeskus SYKE, auditorio, Helsinki

Seminaarin tavoitteena on informoida JHS Kansalaishavainnot -suositushankkeen tavoitteista ja hankesuunnitelmasta. Seminaari on tarkoitettu kansalaishavainnoista kiinnostuneille julkisen hallinnon työntekijöille ja muille tahoille.

Ohjelma
 • Tervetuloa
 • JHS Kansalaishavainnot -suositushanke
 • Esimerkkejä kansalaishavaintoa keräävistä hankkeista
 

JHS Kansalaishavainnot suositushankkeen asiantuntijoiden kuulemistilaisuus 14.3.2017 SYKEssä

JHS Kansalaishavainnot -suositushankkeen tavoitteena on koota kansalaishavaintoihin liittyvät parhaat käytännöt JHS-suositukseen. Suosituksen ensisijaisia käyttäjiä tulevat olemaan kansalaishavaintoja suunnittelevat ja toteuttavat julkisen hallinnon edustajat. Suositusluonnoksen on tarkoitus valmistua syyskuussa 2017.

Tilaisuudessa kerrotaan JHS-suositushankkeen taustoista ja hankesuunnitelmasta sekä muutamista kansalaishavaintoja hyödyntävistä hankkeista, joiden parhaita käytäntöjä tullaan käyttämään suositusluonnoksessa. Tilaisuudessa kerätään osallistujilta myös kommentteja ja palautetta suositusluonnoksen valmistelua varten.

Julkaistu 16.8.2016 klo 13.21, päivitetty 6.6.2018 klo 8.14