Satelliittidatakeskus (NSDC)

     
Envibase-hankkeen Satelliittidatakeskus-osahankkeessa kehitetään Sodankylän kansallista satelliittidatakeskusta niin, että keskukseen saapuvaa ympäristöhavaintoihin liittyvää satelliittitietoa (Sentinel-sarja) ja jo kerättyä tietoa pystytään vastaanottamaan, käsittelemään ja jakamaan yhdenmukaisin menetelmin.

Osahankkeessa:

  • Hajautettu satelliittitiedon prosessointijärjestelmä (Calvalus) on otettu käyttöön ja siihen kouluttaudutaan kevään 2016 aikana
  • Satelliittitiedon jakelualustasta (FinHub) on julkaistu kaksi rinnakkaista versiota: Ensimmäinen alusta on Ilmatieteenlaitoksen sisäisessä käytössä ja toinen julkaistiin avoimena kansallisena palveluna toukokuussa 2016.
  • Satelliittidatakeskuksen Sentinel-1-tutkasatelliitin vastaanotto ja tähän liittyvä jääpeitetiedon tuottaminen ovat käynnistyneet.
  • Tarkan resoluution optinen Sentinel-2-satelliitin tietoa on alettu tallentaa keskukseen.
  • Keskiresoluution optinen Sentinel-3A-satelliitti laukaistiin onnistuneesti 16.2.2016 ja satelliitin tuottamaa tietoa aletaan saada operatiivisesti käyttöön noin puolen vuoden kuluttua laukaisusta.
EB tehosteviiva Satelliittidatakeskus
Timo Ryyppö, Kansallinen Satelliittidatakeskus, IL  

                   
Osahanke on Ilmatieteen laitoksen vastuulla. Vetäjänä toimii Timo Ryyppö.

 

 

 

Julkaistu 12.8.2016 klo 8.31, päivitetty 9.3.2018 klo 13.27