Suomen Lajitietokeskus

 

 

Envibase-hankkeen osahankkeessa on perustettu kansallinen Suomen Lajitietokeskus. Osahankkeen työ jakaantuu karkeasti tietoteknisten ratkaisujen rakentamiseen ja Lajitietokeskuksen aseman vakiinnuttamiseen yhteisenä kansallisena palveluna. Suomen Lajitietokeskus kokoaa eliölajeja koskevaa tietoa käytettäväksi yhteen paikkaan. Eliölajeja koskeva tieto on tärkeää yhteiskunnalliselle päätöksenteolle, tieteelliselle tutkimukselle ja ympäristöstä kiinnostuneille kansalaisille.

Osahankkeessa:

  • Laji.fi-portaalin avaaminen syyskuussa 2017.
  • Vuoden 2015 merkittäviä edistysaskelia olivat uuden Laji.fi-portaalin ja yhteisen taksonomiatietokannan julkaisemiset.
  • Kevään 2016 aikana keskitytään erityisesti Lajitietokeskuksen uuden tietovaraston käyttöönottoon, koneluettavien rajapintojen ja tiedonsiirron kehittämiseen.
  • Lajitietokeskus kehittää eliölajien uhanalaisarviointiin soveltuvaa työkalua, joka valmistuu vuoden 2016 aikana ja on valmiina käyttöön vuoden 2020 kansallista arviointia varten.
  • Lajitietokeskuksen tietoteknisiä ratkaisuja toteutetaan ketterän kehityksen periaatteiden mukaan.
  • Työtä ohjaa seitsemän eri kokonaisuuksiin keskittyvää asiantuntijatyöryhmää, joiden jäsenistö edustaa alan osaajia eri organisaatioista.
  • LUOMUS tekee aktiivista sidosryhmätyötä ja viestintää Lajitietokeskuksen aseman vakiinnuttamiseksi kansallisesti ja kansainvälisesti.

Lajitietokeskuksen esittely

EB tehosteviiva Lajitietokeskus
Kari Lahti, Suomen Lajitietokeskus

  
Osahanke on Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen vastuulla. Vetäjänä toimii Kari Lahti (etunimi.sukunimi@helsinki.fi).

Julkaistu 30.3.2016 klo 13.33, päivitetty 16.2.2018 klo 10.09