Hyppää sisältöön

Vesistöjen jäätilanteen kansalaishavainnointi

Olemme rakentamassa koko Suomen kattavaa kansalaishavainnointijärjestelmää. Nyt sinulla on mahdollisuus tuottaa arvokasta tietoa ympäristömme tilasta ja täydentää nykyistä virallista mittausverkostoa, joka on paikoin ajallisesti ja paikallisesti melko harva. Mene osoitteeseen www.kansalaishavainnot.fi/talviseuranta. Käynnistä havaintolähetti ja täytä tekemäsi havainnot.

Vesistöjen jääolosuhteiden tunteminen on edellytyksenä monien luonnossa esiintyvien ilmiöiden selvittämiselle sekä vesistöjen hyöty- ja virkistyskäytölle talvisin, ja sillä on merkitystä myös turvallisuusnäkökohtana (esim. jäätiet). Jäänpaksuuden, jäätymisen ja jäänlähdön aikasarjoista on mahdollista tutkia pitkäaikaismuutoksia kuten ilmastonmuutosta. Lisäksi tiedotusvälineet ja kansalaiset ovat hyvin kiinnostuneita jäänpaksuudesta talvisin. Jokien jäätymis- ja jäänlähtötiedot auttavat talvivirtaamien ja kevättulvien ennustamisessa.

Vesistöjen jäätilannetta seurataan myös satelliitein. Vesistöjen jäätilannehavainnot antavat tärkeää tietoa kaukokartoitustutkimuksen käyttöön. Yhden satelliittikuvan avulla voidaan saada tieto koko järven jäätilanteesta mikä on tärkeää erityisesti silloin kun osa järvestä on jäässä ja osa sulana. Maastomittauksilla on kuitenkin erittäin tärkeä rooli kaukokartoitusalgoritmien kehityksessä sekä laadun varmennuksessa. Erityisesti vesistöjen jäätymisen ja sulamisen aikana tehdyt havainnot ovat tärkeitä.

Ohjeet havaintojen tekoon

Kartoita silmämääräisesti itsellesi sopivalta joelta, järveltä tai mereltä jäätilanne. Voit myös ottaa kuvan havainnostasi. Valitse sopivin vaihtoehto

  • Ei jäätä – Näköpiirissä ei ole jäätä.
  • Osittain jäässä – Järven, joen tai meren näköpiiri on osittain jäätynyt tai sulanut, esimerkiksi rannoiltaan, mutta koko näköpiiri ei ole jäässä.
  •  Yhtenäinen jääpeite – Koko näkyvä vesialue on jään peitossa. Mikäli koko näköpiiri on jään peitossa voit mitata ja ilmoittaa jään paksuuden senttimetreinä. Huom. Heikoille jäille ei saa mennä!
  • Pysyvä jääpeite alkoi – Tarkka päivämäärä, jolloin kyseinen vesialue jäätyi kauttaaltaan näköpiiristä. Jos tarkkaa päivää ei ole tiedossa voi käyttää kategoriaa ”Yhtenäinen jääpeite”.
  • Jäänlähtö– Tarkka päivämäärä, jolloin jää murtui ja lähti liikkeelle.
  • Jäätön kausi alkoi – Tarkka päivämäärä, jolloin jää suli kauttaaltaan näköpiiristä kyseiseltä vesialueelta. Jos tarkkaa päivää ei ole tiedossa voi käyttää kategoriaa ”Ei jäätä”.

Kysely

Julkaistu 13.9.2016 klo 13.38, päivitetty 13.2.2017 klo 13.46