Kansalaishavainnot

    

     

Envibasen kansalaishavainnot-osahankkeessa kehitetään luonnon ja ympäristön tilasta kertovan vapaaehtoisen kansalaishavaintotiedon yhteistä tallennus- ja jakelupalvelua sekä työkalupakkia kansalaishavaintojen tekemiseen.

Kokeiluilla haetaan ratkaisuja ympäristötiedon keräämiseen joukkoistamalla

Tavoitteena on, että harrastustoiminnan ja yleisen luonnon tarkkailun ohessa syntyviä havaintotietoja ympäristöstä voisi helposti toimittaa yhteiseen käyttöön tutkimustyön avuksi sekä kaikkien hyödyksi ja iloksi.

Yhtenä osana Envibasen kehitystyötä kokeillaan tekniikkaa tietojen keräämiseksi nettiselainten, tablettien ja älypuhelinten avulla. Keräämme käyttäjien vaikutelmia uusista tiedonkeruun tekniikoista ja tuloksia käytetään järjestelmien kehittämisessä yhteistyössä havaintoja jo keräävien ja käyttävien tahojen kanssa. Kyselyillä on tarkoitus täydentää harrastajien havaintojen ilmoitusjärjestelmien ja muiden tiedonhankinnan keinojen valikoimaa.

Havainnointikokeiluissa  asiantuntijat määrittelevät aluksi millaista tietoa tarvitaan esimerkiksi jäidenlähdöstä. Seuraavaksi tiedon keräämistä kokeillaan käytännössä vapaaehtoisten havaitsijoiden avulla. Kun kysely ja ohjeet havaitsijoille on saatu hiottua toimiviksi, havaintokysely voidaan julkaista lopullisessa muodossa. Kokeilujärjestelmällä voidaan testata kansalaisten havaittavissa olevia asioita lumi- ja vesitilanteesta erilaisiin muihin luonnonilmiöihin samalla parasta kyselyiden muotoilua ja fiksuinta havaintojen ilmoitustapaa etsien.

Kansalaishavainnot -osahankkeen työtä tehdään rinnakkain SYKEn vahvimman, jo käytössä olevan kansalaishavaintopalvelun  Järvi- ja MeriWiki kehitystyön kanssa.

Havaintolähetti

Kansalaishavaintokokeilut

Tällä hetkellä meneillään on kansalaishavaintokokeilut jäätymisestä ja jäänlähdöstä, lumihavainnoista sekä vedenlaatuhavainnoista.

EB tehosteviiva Kansalaishavainnot
Timo Pyhälahti 26052016
Timo Pyhälahti ja iQwtr-laite.
© Kirsi Liukkonen-Hämäläinen, Orimattilan kaupunki.

Osahanke on SYKEn vastuulla. Vetäjänä toimii Timo Pyhälahti.

Julkaistu 21.9.2016 klo 12.12, päivitetty 16.2.2018 klo 10.20
Aihealue: