Alusta tutkimusaineistolle

    
Envibase-hankkeen  Alusta tutkimusaineistolle -osahankkeessa kehitetään alusta tutkimuksissa kerättyjen aineistojen kokoamiseen, varastointiin, löydettävyyteen (metadata) sekä välittämiseen. Olennainen osa työtä on avoimeen tieteeseen liittyvän keskustelun ylläpito ja aiheesta tiedottaminen.

Osahankkeessa on julkaistu SYKEn tutkijoiden käyttöön Metatietopalvelu ja Tutkimusaineistoalusta.

SYKEn tutkijoille suunnattiin myös seminaari ”Kohti avointa tutkimusta”, jonka tarkoituksena oli kertoa tutkijoille avoimemman tieteen tekemisen ja aineistojen jakamisen eduista ja antaa heille mahdollisuus kysyä heitä askarruttavista asioista aineistojen avaamiseen liittyen, sekä kommentoida kehitystä.

EB tehosteviiva Alusta tutkimusaineistolle
Olli-Pekka Mattila

Osahanke on SYKEn vastuulla. Vetäjänä toimii Olli-Pekka Mattila.

Julkaistu 25.5.2016 klo 15.17, päivitetty 25.4.2018 klo 13.31