Osahankkeet

Envibase on jaettu viiteen osahankkeeseen, jotka tuottavat ratkaisuja ja työvälineitä ympäristötiedon käytön hyödyntämiseksi.
   

 
Tietojen
yhteiskäyttö
 

 
Lajitieto-
keskus
 

 
Satelliitti-
datakeskus
 

 
Kansalais-
havainnot
 

 
Tutkimus-
data
 

Tietojen yhteiskäyttöä
kehitetään tuottamalla avointa tietoa hyödyntäviä paikkatietopalveluita eri kohderyhmille
erityisesti ympäristön
seurannan tarpeisiin.
(vetäjä SYKE)
Lajitietokeskus kehittää Suomessa kerätyn lajitiedon keskitettyä hallintaa ja jakelua yhdenmukaisin
menetelmin.
(vetäjä LUOMUS)
Satelliittidatakeskus kehittää ympäristö- havaintosatelliittien tiedon vastaanottoa,
käsittelyä ja jakamista
yhdenmukaisin menetelmin.
(vetäjä IL)
Kansalaishavainnot
etsii ratkaisuja kansalaisten
ympäristöhavaintojen ilmoittamiseen, tallentamiseen ja jakamiseen.
(vetäjä SYKE)
Tutkimusdata-alusta
tutkimusaineistojen
kokoamiseen, varastointiin,
löydettävyyteen ja
välittämiseen.
(vetäjä SYKE)

 

Luomus logo EN SYKEn logo vaaka 130px Ilmatieteen laitoksen logo 200 px

 

Julkaistu 3.10.2016 klo 14.32, päivitetty 20.2.2018 klo 13.52