Vedenlaadun seurantaa kokeiltiin kansalaisvoimin – oman mökkirannan vedenlaatutiedoista apua myös kansallisessa ympäristöseurannassa

RSS
10.12.2015 Sofia Junttila

Toteutimme osana Envibase-hanketta kesällä 2015 pilottikokeilun iQwtr -mittalaitteen käytöstä Mikkelin seudulla Etelä-Savossa yhteistyössä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei oy:n ja Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa. Kangasniemellä kokeilujärjestelyissä oli mukana mm. Rock and Lake ja muita paikallisia matkailuyrittäjiä, sekä kunnallisia ja yhdistyksissä toimivia vesien tilasta kiinnostuneita henkilöitä.

Jaoimme vapaaehtoisille havaitsijoille iQwtr-mittalaitteitta, joilla sai kesän aikana tehdä mittauksia missä ja milloin vain. Vaikka pilottialue oli Etelä-Savo, mittauksia tehtiin myös muualla Suomessa aina Varsinais-Suomesta Pohjois-Pohjanmaalle asti. Mittauksia kertyi kesän aikana teknisistä ongelmista huolimatta kiitettävästi, yli 1000 kappaletta. Suuri kiitos kaikille osallistuneille!

iQwtr purkki
iQwtr -mittauslaite testikäytössä. © SYKE

Saimme pilottijakson aikana tärkeää tietoa iQwtr-mittalaitteen toiminnasta käytännössä. Ohjelman algoritmi ei usein onnistunut määrittämään sovelluksella otetuista kuvista veden näkösyvyyttä ja sameutta. Ongelma saatiin paikannettua ja iQwtr-mittauspurkin käyttövarmuus parani huimasti pienen teippikorjauksen avulla. Näköjään joskus yksinkertaiset ratkaisut ovat toimivimpia jopa tutkimuksessa!

Vaikka osassa mittauksista sameuden ja näkösyvyyden automaattinen tulkinta epäonnistui, mittaukset eivät missään nimessä menneet hukkaan. Kaikki kesän aikana tehdyt havainnot tulkitaan käsin SYKEssä näkösyvyys- ja sameusarvoiksi ja julkaisimme tulokset syksyn aikana sivulla iQwtr - jokaisen vedenlaatumittari. Pilottikokeiluun osallistuneille on jo lähetetty tulosraportti omista mittauksistaan. Havaintoja jatketaan mahdollisuuksien mukaan taas ensi kesänä ja jatkosta tiedotetaan iQwtr-nettisivuille.

iQwtr testissä
iQwtr-mittalaite mittauskäytössä SYKEn tutkijoilla. © SYKE

Oman mökkijärven tai kalastuspaikan vedenlaatu kiinnostaa monia henkilökohtaisista syistä, mutta kansalaisten tekemistä vedenlaadun mittauksista voi olla apua myös kansallisessa ympäristötutkimuksessa ja -seurannassa. Euroopan Unionin vesipolitiikan puitedirektiivi edellyttää järvien, jokien ja rannikkoalueiden vedenlaadun kattavaa seurantaa ja luokittelua, sekä tuloksien raportointia. Jokaiselle Suomen järvelle ollaan määrittelemässä vedenlaatuluokitus eli järven ekologinen tila. Vesistöjen tilaa seuraavat ELY-keskukset yhteistyössä SYKEn kanssa. Ympäristöhallinnon resurssit eivät kuitenkaan riitä kaikkien järvien seurantaan. Siksi vapaaehtoisten kansalaisten keräämä tieto on hyvin arvokasta.

Mikä iQwtr-mittari?

iQwtr Screenshot
Sovelluksessa näkyvä tulostaulukko omista mittauksista. © SYKE

iQwtr-vedenlaatumittarin avulla jokainen vedenlaadusta kiinnostunut voi mitata veden näkösyvyyttä ja sameutta missä tahansa. Veden sameus ja näkösyvyys ovat veden kirkkauden mittareita. Sameus johtuu vedessä olevasta kasviplanktonista, kuolleesta orgaanisesta aineksesta ja epäorgaanisesta aineksesta, esimerkiksi savesta tai mineraaleista.

iQwtr-purkki täytetään vedellä esimerkiksi laiturilta, rannalta tai veneestä käsin. Kannessa olevasta aukosta otetaan valokuva älypuhelinsovelluksen avulla, jonka jälkeen kuva lähtee sovelluksesta analysoitavaksi. Yksinkertainen algoritmi laskee veden sameuden ja näkösyvyyden mittauskuvassa näkyvien paneelien sävyerojen perusteella. Hetken kuluttua tulokset näkyvät sovelluksessa. Kuvia analysoidaan SYKEssä myös manuaalisesti, mikäli automaattinen tulkinta on syystä tai toisesta epäonnistunut.

Mitä suurempi veden sameus on, sitä lyhyemmän matkaa auringon valo pääsee vedessä etenemään eli sitä pienempi on näkösyvyys. Jotkut järvet ovat luonnostaan kirkasvetisiä, toiset sameita. Pitkällä aikavälillä veden sameuden kasvu ja näkösyvyyden heikkeneminen saattaa kertoa järven rehevöitymisestä.

iQwtr purkin sisältä
Sovelluksella otettu mittakuva, josta lasketaan veden sameus ja näkösyvyys. © SYKE

Lisätietoja kesän 2015 kokeiluista ja tuloksista saa Timo Pyhälahdelta (etunimi.sukunimi@ymparisto.fi).

 

 

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.