Murrosvaiheita

RSS
30.1.2015 Saku Anttila

saku_antila_556pix.jpgJoulua edeltäneen perjantain Hesarissa oli pieni faktaruutu otsikolla ”Ympäristöministeriö säästää neljänneksen”. Juttu johti minut vertaamaan valtionvarainministeriön nyt alkaneen ja menneen vuoden talousarvioesityksiä. Se olikin mielenkiintoista. Opin, että valtion arvioidut tulot ovat tänä vuonna aavistuksen (reilut 200 Me) pienemmät kuin vuonna 2014. Velkaa otetaan pari miljardia edellisvuotta vähemmän. Eri hallinnonaloille annettavat määrärahat kertovat kuitenkin selkeästi julkisen talouden ahdingosta – positiivisiksi jääviä erotuksia tämän ja viime vuoden välillä ei ole montaa.

Ministeriöistä pienimmän tiedot löytyvät listan hänniltä. Ympäristöministeriön hallinnonalan rahoitus tippuu reilusti jääden ensi vuonna noin 200 Me:n. Leikkuri osuu pahiten yhdyskuntarakentamiseen, luonnonsuojelualueiden kehittämiseen sekä vesien- ja ympäristöhoitoon. Hallinnonala on kuitenkin saanut panoksia tuottavuuden kehittämiseen. Näistä yksittäisenä esimerkkinä nousee esiin Envibase-hanke.

Digitalisoituminen on ollut paljon esillä eri Suomen tilaa suomivissa keskusteluissa. Olen yleistänyt termin tarkoittamaan tietotekniikan laajempaa käyttöönottoa yhteiskunnassa. Kyse on myös laajemmasta muutoksesta. Digitalisaatiota on verrattu jopa höyryvoiman tai sähkön keksimisien aiheuttamiin murroksiin (Lehti ym., 2012).

Myös omalla alallani, eli ympäristön seurannoissa, digitalisoituminen on käynnissä. Tämä koskee sekä tiedon keräämistä että sen esittämistä. Esimerkiksi reaaliaikaisilta satelliittikuvilta mitattua vedenlaatutietoa tai kansalaisten keräämiä lajihavaintoja on jo paljon esillä Internetissä. Se miten näiden kaltaisista dataintensiivisistä, mutta laadultaan vaihtelevista, tiedoista saadaan paras hyöty irti, on vielä työn alla. Tuon yllä viitatun Etlan julkaisun mukaan tämä on tyypillistä uuden teknologian aiheuttamissa murrosvaiheissa. Hyödyt alkavat realisoitumaan vasta kun tarvittava infrastruktuuri on rakennettu ja sitä opittu käyttämään.

Tuottavuuden parantaminen automatiikalla nousee mielestäni liian usein työn digitalisoinnin motiiviksi. Kyse on kuitenkin myös tehtävän työn nykyaikaistamisesta ja tiedon saattamisesta entistä useamman käyttöön. Muutokseen on sopeuduttava ja se avaa varmasti myös uusia mahdollisuuksia työn tekemiselle ja asiantuntijuudelle. Digitalisoitumiseen kiinteästi kuuluva tiedon avaaminen moninkertaistaa sen käyttömahdollisuudet.

Tiedon jakaminen on nykyjään monella tavalla arkipäivästä. Tutkijat ovat perinteisesti pitäneet tiukasti kiinni omista aineistoistaan. Nykyään tutkittavien ongelmien mittakaavat ja aihealueet ovat kuitenkin niin laajoja, että yhteistyö sekä asiantuntemuksen että tarvittavien aineistojen osalta on välttämätöntä. Tutkijakammioiden ovet ovatkin hiljalleen avautumassa muutenkin, kuin tieteellisten artikkelien kautta.

Envibase on tietojärjestelmähanke. Sen tavoitteena on parantaa ympäristötiedon hankinnan, varastoinnin ja jakelun tehokkuutta sekä tiedon hyödynnettävyyttä. Lisää tietoa löytyy Envibase-hankkeen verkkosivulta.

Järjestämme ensimmäisen . Tervetuloa mukaan.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.