Dataa tarjolla

RSS
16.5.2016 Kaisu Harju ja Olli-Pekka Mattila
Kaisu Harju ja Olli-Pekka Mattila
Kirjoittajat työskentelevät Suomen ympäristökeskuksen tietokeskuksessa. Kaisu Harju on erikoissuunnittelija ja Olli-Pekka Mattila on Envibasen Alusta tutkimusaineistolle -osahankkeen vetäjä.

Tiedon avoimuutta peräänkuulutetaan nyt monella rintamalla. Julkisten tietovarantojen avaamisessa ollaankin Suomessa jo varsin pitkällä ja tutkimusaineistoja avataan parhaillaan vauhdilla. Tiedon ja tieteen avautumisen odotetaan hyödyttävän yhteiskuntaa laajalti mm. luomalla uutta yritystoimintaa, tukemalla kansalaisjärjestöjen toimintaa sekä tehostamalla hallintoa.

Tietoa tässä ajassa riittää ja tiedon runsauden keskeltä on vaikea ennakoida, miten paljon mistäkin tiedosta saa irti. Miten avoimesta tiedosta synnytetään uusia ideoita ja toimivia palveluita? Tiedontuottajana mietimme ennen kaikkea, miten avoin tieto tarjotaan käyttäjille mahdollisimman helposti löydettäväksi, ymmärrettäväksi ja käytettäväksi. Tässä käyttäjiltä tuleva palaute on korvaamattoman arvokasta.

SYKEssä olemme jo pitkään tehneet töitä ympäristötietojen avaamiseksi. Ympäristöön liittyviä paikkatietoaineistoja, ympäristötietojärjestelmiä ja satelliittihavaintotietoja on ollut maksuttomassa käytössä jo useiden vuosien ajan. Alkuun aineistoja sai käyttöönsä vain lataamalla tiedostot itselleen, nyt niitä käytetään yhä enemmän myös rajapintapalveluina. Sekä aineistojen että rajapintapalveluiden käyttömäärät ovat moninkertaistuneet vuosien varrella. Tietojen käytön lisääntyminen ilahduttaa tiedon tuottajaa. Ympäristötietohan on parhaimmillaan silloin kun se on hyötykäytössä. Uskommekin, että sillä on merkittävä rooli monimuotoisen ja terveen ympäristön edistämisessä ja kestävän yhteiskunnan rakentamisessa.

Syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana on tehty paljon. SYKEn avoimien tietojen kokonaisuutta selkeyttääksemme avasimme alkuvuodesta uuden Avoin tieto -palvelun. Samalla käyttöön otettiin kansainvälinen Creative Commons BY 4.0.  avoimen tietoaineiston lisenssi, joka mahdollistaa ympäristötietojen entistäkin vapaamman käytön. Uuden palvelun tavoitteena on ennen kaikkea parantaa aineistojemme löydettävyyttä ja käytettävyyttä.

Kun tieto on avointa, haasteena on usein sen löytäminen. Riittävän kattavat metatietopalvelut auttavat aineistojen löytämisessä sekä arvioitaessa niiden soveltuvuutta käyttäjien tarpeisiin. SYKEn aineistot ja tietojärjestelmät on kuvattu metatietopalvelussa ja sen tarkoituksena on tukea avoimien aineistojen käyttöä. Jatkossa metatietopalvelusta tullaan löytämään myös SYKEn avoimien tutkimusaineistojen kuvaukset. Metatiedoissa on pyritty ottamaan huomioon niin käyttäjien tarpeet kuin metatietoon liittyvät standardit.

SYKEn tutkimuksen aineistojen ja niiden metatietojen avaaminen onkin seuraava iso askel. Tätä tavoitetta edistetään Envibase Tutkimusaineistoalusta -osahankkeessa, jossa luodaan välineitä tutkimusaineistojen laajempaan jakeluun ja käyttöön. Kun tutkimuksen metatiedon keräämistä kehitettiin, oli tärkeä saada käyttäjät, eli tutkijat kehitystyöhön mukaan. Useampaan otteeseen kokoonnuimme yhdessä tutkijoiden kanssa suunnittelemaan sekä metatiedon tietosisältöä että Metatietopalvelun tallennuskäyttöliittymää.

Ympäristötiedon jatkokäytön kannalta on tärkeää saada niin tiedon tuottajat kuin käyttäjät mukaan järjestelmien kehitykseen. Muuten ne jäävät käyttämättä tai ovat uuvuttavia käyttää. Tässä meille onkin seuraava haaste. Millaisin järjestelyin saamme luotua aktiivisen vuorovaikutuksen tiedon tuottajien ja niiden jatkokäyttäjien välille? Olemme avoimia palautteelle!

Huom! Vielä on aikaa ilmoittautua mukaan Envibase -hankkeen järjestämään seminaariin, jossa julkistetaan Kansallisen satelliittidatakeskuksen julkinen satelliittikuvapalvelu. Ilmoittautuminen 17.5. mennessä.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.