Ympäristö- ja luonnonvaratieto avoimeen käyttöön - Envibase

Hanke on päättynyt kesäkuussa 2018.

Lisätietoa

  • Kehittämispäällikkö Saku Anttila,Suomen ympäristökeskus SYKE,
    puh. 0295 251 069, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Envibase on ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvien tietojen avaamista, yhtenäistämistä ja käyttöä edistävä tietojärjestelmähanke. Hanke oli kolmivuotinen (2015-18) ja sen toteuttivat Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo ja Ilmatieteen laitos. Hankkeen tuottamien palveluiden loppukäyttäjiä ovat niin ympäristöhallinnon ammattilaiset, tutkijat, yritykset kuin kansalaiset.

Tavoitteena tiedon vaivaton käyttö

Envibasessa luotiin konkreettisia työvälineitä ympäristön seurantaan, tutkimukseen ja suojeluun. Hankkeen tavoitteena oli avata ympäristöhallinnon tietoaineistoja, nykyaikaistaa ympäristön tilan seurantaa, vähentää päällekkäisiä tietojärjestelmiä ja helpottaa tiedon käyttöä. Hankkeessa luotavat työkalut perustuvat pääasiassa paikka-, satelliitti- ja lajitietoon sekä kansalaisten luonto- ja ympäristöhavaintoihin.

Hankkeen päätavoitteet olivat:

  • Parantaa ympäristötiedon hankinnan, varastoinnin ja jakelun tehokkuutta sekä tiedon hyödynnettävyyttä
  • Parantaa olemassa olevien ja tulevaisuuden ympäristö- ja luonnonvaratietoa sisältävien aineistojen käytettävyyttä sekä aineistojen monipuolista käyttöä erityisesti ja ensi vaiheessa seurannassa.
  • Saattaa partnerien (SYKE, Ilmatieteen laitos ja LUOMUS) sovitut, erityisesti ympäristöseurannan kannalta tärkeät tietovarannot avoimeen käyttöön (avoin data)
  • Saattaa kansalaishavainnot ja tutkimuksissa kerätyt aineistot avoimeen yhteiskäyttöön
  • Rakentaa laajennettavissa oleva kokonaisuus, johon jo projektin aikana on mahdollista ottaa muita toimijoita mukaan

Envibase tuotti monipuolisia hyötyjä

Hankkeen arvioidaan tuottavan suoria taloudellisia hyötyjä ja laadullisia hyötyjä. Suoria taloudellisia hyötyjä syntyy muun muassa ympäristön tilan seurannan ja raportoinnin tehostumisesta sekä tiedonhallinnan paranemisesta. Laadullisia hyötyjä koituu muun muassa eri tahojen tiedonsaannin paranemisesta, ympäristötiedon hyödyntämisestä elinkeinotoiminnassa sekä kansalaisten mahdollisuuksista tuottaa itse ja hyödyntää havaintotietoa.

Envibasessa tehty työ ja hankkeessa luotavat palvelut ovat hyödyksi ympäristöseurantojen laajassa uudistuksessa sekä valtionhallinnon tiedon avoimuutta edistävissä hankkeissa.

Esitteet

Envibase tehosteviiva
Luomus logo EN SYKEn logo vaaka 130px Ilmatieteen laitoksen logo 200 px

 

Julkaistu 23.2.2016 klo 15.14, päivitetty 16.10.2018 klo 13.52