Jalankulkuvyöhykkeet

Jalankulkuvyöhyke on tiiviisti rakennettu, yhdestä kahteen kilometrin etäisyydelle kaupallisesta keskuksesta rajautuva alue, jossa sijaitsee paljon työpaikkoja ja palveluita. Pääkeskustan lisäksi kaupunkiseuduilla on palvelutarjonnaltaan monipuolisia alakeskuksia, joissa on oma jalankulkuvyöhykkeensä.

imatran keskusta.jpg
Kuva: Panu Söderström

Keskusta – kaupungin aktiivinen olohuone

 

Jalankulkuvyöhykkeellä päivittäisen liikkumisen mahdollisuudet ovat monipuoliset. Suuri osa matkoista kuljetaan jalan, sillä etäisyydet palveluihin ovat lyhyitä. Vyöhykkeen asuntokunnista jopa puolet ei omista autoa. Joukkoliikenneyhteydet ovat niin ikään kaupunkiseudun parhaat. Useissa kaupungeissa jalankulkuvyöhykkeen ytimen muodostavat kävelykadut, mutta laajempia jalankulkukeskustoja ei Suomessa vielä ole.

 

Kaavio liikkumistottumuksista Helsingin keskustan jalankulkuvyöhykkellä
Helsingin jalankulkuvyöhykkeellä asuvat kävelevät joka toisen matkoistaan. © SYKE,YKR,TTY, HSL

 

Itäkeskus
Kuva: Panu Söderström

Alakeskukset - vaihtoehto kaupunkikeskustalle

Alakeskukset ovat toimintojen kuten kaupan, työpaikkojen ja palveluiden monipuolisia keskittymiä. Pääkaupunkiseudulla ne tukeutuvat intensiiviseen joukkoliikenteeseen. Alakeskuksissa kävellään ja pyöräillään paljon keskustan jalankulkuvyöhykkeen tapaan. Ne toimivat usein myös joukkoliikenteen solmukohtina, vaikka alakeskusten väliset yhteydet ovat Suomessa vielä heikkoja.

Kaavio liikkumistottumuksista Helsingin alakeskusten jalankulkuvyöhykkeellä
Pääkaupunkiseudun alakeskuksissa asuvat kävelevät kolmasosan matkoistaan. Myös joukkoliikenteen osuus on merkittävä.
© SYKE,YKR,TTY, HSL

Helsingin keskustan reunavyöhykettä
Kuva: Maria Hyövälti

Keskustan reunavyöhyke - monipuoliset liikkumismahdollisuudet

Jalankulkuvyöhykettä ympäröi 1-3 kilometrin laajuinen reunavyöhyke, josta on lyhyt matka pyöräillen tai kävellen keskustaan. Laajuus vaihtelee kaupungin koon ja rakenteen mukaan. Suurimmissa kaupungeissa joukkoliikenteen tarjonta on vyöhykkeellä monipuolista – Helsingissä alueella palvelee myös tiheä raitiotieverkko.

Etenkin suurissa kaupungeissa keskustan reunavyöhyke on monipuolinen sekä rakenteeltaan että liikkumismahdollisuuksiltaan. Kävelyn ja pyöräilyn lisäksi joukkoliikenteen käyttö on hyvin yleistä. Alue on tiiviisti rakennettua, ja sen asukastiheys on korkea.

Pyöräilyn vyöhyke?

Keksustan reunavyöhykkeellä on sijaintinsa ansiosta hyvät edellytykset pyöräilylle. Pyöräilyn suosioon työ- ja asiointiliikenteessä vaikuttaa kuitenkin myös pyöräilyn huomioiminen liikennesuunnittelussa. Myös pienillä paikkakunnilla, joissa joukkoliikenteen tarjonta on vähäistä, pyöräilyn mahdollisuuksien kehittäminen on avainasemassa.

Kaavio liikkumistottumuksista Helsingin keskustan reunavyöhykkeellä
Helsingin keskustan reunavyöhykkeellä liikkumismahdollisuuksien monipuolisuus näkyy eri liikkumistapojen tasaisena jakaumana. © SYKE,YKR,TTY, HSL

Julkaistu 16.8.2013 klo 16.49, päivitetty 1.10.2019 klo 15.25