Autovyöhyke

Autovyöhykkeen alueet sijaitsevat usein kaupunkiseudun reunamilla. Tällä väljästi rakennetulla vyöhykkeellä liikkumisvaihtoehdoksi saattaa jäädä vain yksityisautoilu, koska vyöhykkeellä ei usein ole riittävää väestöpohjaa joukkoliikenteen järjestämiseksi. Yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä autovyöhykettä pyritään muuttamaan joukkoliikennevyöhykkeeksi.

Pientaloasutusta autovyöhykkeellä
Kuva: Maria Hyövälti

Autoilu ainoana liikkumisvaihtoehtona

Autovyöhykkeellä joukkoliikenteen käyttö on harvinaista ja autonomistus suurta, sillä tällä vyöhykkeellä joukkoliikenteen palvelutaso on heikko ja etäisyydet pitkiä. Ympäristön kannalta vyöhyke on ongelmallinen, koska pitkät työ- ja asiointimatkat ja auton käyttö aiheuttavat huomattavia hiilidioksidipäästöjä.

Autovyöhyke voidaan jaotella edelleen autoon tukeutuvaksi vyöhykkeeksi, jossa perhe saattaa omistaa vain yhden auton, sekä autoriippuvaiseksi vyöhykkeeksi, jossa yhden talouden on omistettava kaksi tai useampia autoja päivittäisen liikkumisen järjestämiseksi.

Hajautunutta pientaloasutusta

Suuri osa autovyöhykkeestä on väljäksi taajamaksi rakentunutta pientaloaluetta. Töihin, palveluihin ja harrastuksiin kuljetaan lähes pelkästään henkilöautolla. Kaupan palvelut haetaan usein keskusten ulkopuolisista ostoskeskuksista.

Kaavio liikkumistottumuksista autovyöhykkellä
Autovyöhykkeellä asuvat tekevät huomattavan osan arkipäivän matkoistaan autolla. © SYKE/YKR, TTY, HSL

Julkaistu 16.8.2013 klo 16.47, päivitetty 1.6.2017 klo 13.21