Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet

Asumisen, työpaikkojen ja palveluiden sijoittuminen toisiinsa nähden vaikuttaa ihmisten liikkumismahdollisuuksiin ja liikenteen määrään. SYKEn tutkimushankkeissa on kehitetty maankäytön ja liikennejärjestelmän yhdistävä vyöhykemenetelmä. Vyöhykkesiin on laskettu myös tietoa asukkaiden liikkumiskäyttäytymisestä ja päivittäisten matkojen päästöistä. Tuorein kuvassa näkyvä vyöhykerajaus perustuu vuoden 2017 tilanteeseen.

 

Suomen kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen 2000-luvulla tapahtunut hajautuminen on johtanut liikkumisvaihtoehtojen vähenemiseen monilla alueilla. Terveellisen, turvallisen, taloudellisen ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen yhdyskuntarakenteen tavoitteet sekä ilmastonmuutoksen torjunta edellyttävät merkittäviä hajautumista hillitseviä toimia. 2010-luvulla hajautumiskehitys onkin hidastunut.

Täydennysrakentaminen, kaupunkiympäristön monipuolisuus sekä kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneinfrastruktuurin kehittäminen auttavat vähentämään alueiden autoriippuvuutta. Yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä on saatu hyviä kokemuksia hyödyntämällä vyöhykemenetelmää.

Vyöhykkeet suunnittelun tukena

Monipuoliset liikkumismahdollisuudet ovat tärkeä osa laadukasta elinympäristöä.  Vyöhykemenetelmää soveltamalla voidaan selvittää esimerkiksi:

 • Asukkaiden liikkumistottumuksia eri osissa yhdyskunta- ja aluerakennetta
 • Väestön, työpaikkojen ja palveluiden sijoittumista erilaisten liikkumismahdollisuuksien alueille
 • Erilaisten suunnitteluvaihtoehtojen vaikutuksia liikenteen hiilidioksidipäästöihin
 • Kaupunkiseutujen tulevan maankäytön kestävyyttä

Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet voidaan jakaa karkeasti jalankulkuvyöhykkeisiin, joukkoliikennevyöhykkeisiin sekä autovyöhykkeeseen. Ne kuvaavat mahdollisuuksia käyttää eri liikkumismuotoja. Kriteereinä ovat etäisyys kaupungin keskustasta, joukkoliikenteen vuorotiheys sekä kävelyetäisyys pysäkille. Paikkatietoaineisto on laadittu 250 x 250 metrin tarkkuudella.

  Päivittäisen liikkumisen tunnusluvut ja keskimääräiset päästöt vyöhykkeillä

  Vuoden 2017 vyöhykkeille on laskettu liikkumisen tunnusluvut valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen 2016–2017 tulosten perusteella. Tunnusluvut on määritetty kaupunkiseutujen lisäksi myös maaseutualueille. Tarkastelun kohteena on ollut päivittäinen liikkuminen eli alle 100 km mittaiset matkat, joihin yhdyskuntarakenteen ja paikallisen liikennejärjestelmän on nähty vaikuttavan. Tunnusluvut käsittävät keskimääräisen matkamäärän ja kilometrisuoritteen asukasta kohti sekä kulkumuotojakauman matkojen lukumäärän perustella. Matkasuoritteiden ja VTT:n Lipasto-aineiston kertoimien perusteella on laskettu päivittäisen liikkumisen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt. 

  Paikkatietoaineistot vapaasti ladattavissa

  Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet

  Joukkoliikennevyöhykkeet

  • Joukkoliikennevyöhykkeet on uusi joukkoliikenteen tarjontaa arkisin, iltaisin ja viikonloppuisin kuvaava paikkatietoaineisto 250 x 250 metrin ruutuina. Alta voit ladata vuoden 2017 yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin pohjautuvan aineiston shp-muodossa:

  Lisätietoja

  Ryhmäpäällikkö Ville Helminen, Suomen ympäristökeskus SYKE
  etunimi.sukunimi@syke.fi

  Tutkija Maija Tiitu, Suomen ympäristökeskus SYKE
  etunimi.sukunimi@syke.fi

  Julkaistu 26.8.2013 klo 11.01, päivitetty 30.11.2020 klo 11.15