Useimmin kysytyt kysymykset: Yhdyskuntarakenteen seurannan aineistot (YKR)

Ruututiedot ja aluejaot

Mitä ruutuaineistojen kenttänimet (esim. v_yht) tarkoittavat?

Kenttänimien selitteet ja muut ruutuaineistojen kuvaukset löytyvät ”YKR-tietojen kuvaukset” -dokumentista, joka on jaossa YKR-asiakkaille aineistojakelussa.

Miten aluejaot on laadittu ja mitä kriteerejä laadinnassa on käytetty?

Aluejakojen menetelmäkuvaukset löytyvät SYKEn metatietopalvelusta.

Miksi osa ruututiedoista on ilmoitettu arvolla -1?

Muutamissa YKR-ruutuaineistoissa osa tiedoista on salattu niissä ruuduissa, joissa tapauksia on esimerkiksi alle kymmenen. Salattu arvo esitetään lukuna -1, mikä tulee huomioida summa- ja muissa laskuissa. Aineistokohtaiset salaukset kerrotaan ”YKR-tietojen kuvaukset” -dokumentissa, joka on jaossa YKR-asiakkaille aineistojakelussa.

Kuinka usein YKR-aineistoja päivitetään?

Osa tiedoista päivitetään vuosittain, osa kahden-kolmen vuoden välein. Tiedot julkaistaan pienellä viiveellä: osa tiedoista (mm. väestö-, rakennus-, asuinhuoneisto- ja asuntokuntatiedot) saadaan tilastovuotta seuraavana vuotena, kun taas työpaikka-, työvoima- ja työmatkatiedot saadaan vasta liki kahden vuoden viiveellä. Kuluvan vuoden alustava aineistojen päivitysaikataulu löytyy YKR-aineistojakelusta.

Miksi kunnan työpaikkamäärä on YKR-ruutuaineiston mukaan alhaisempi kuin Tilastokeskuksen tilastojen mukaan?

Kaikkien työpaikkojen tarkat koordinaatit eivät ole tiedossa, joten niitä ei ole voitu sijoittaa tiettyyn YKR-ruutuun. Koordinaatittomat tiedot löytyvät kuitenkin YKR-aineistojakelusta kunnittain summattuna, ja nämä tiedot on huomioitava laskettaessa kuntakohtaisia tietoja. Sama pätee kaikkiin YKR-ruutuaineistoihin. Viralliset kuntakohtaiset tilastot löytyvät helpoiten Tilastokeskuksesta.

Kuinka monelta kohteelta puuttuu koordinaattitieto?

Koordinaatittomien kohteiden osuus vaihtelee aineistoittain ja alueittain. Esimerkiksi koko maan väestöstä vain noin prosentilta (v. 2013) puuttuu tarkka koordinaattitieto YKR-aineistossa. Työpaikoille koordinaattitiedon antaminen on hankalampaa, ja Manner-Suomen työpaikoista koordinaatittomia on noin seitsemän prosenttia (v. 2012). Ahvenanmaan työpaikoista koordinaatittomia on noin 24 prosenttia.

Miten ruutujen keskipisteet saa näkyviin kartalle mdb-tietokantataulusta?

Avattuasi taulun esim. ArcMapiin, klikkaa taulun nimeä hiiren oikealla ja valitse Display XY Data. Valitse x- ja y-koordinaattikentät sekä oikea koordinaatisto. Syntyvän pistetason voi tallentaa Export-toiminnon avulla.

Sopimukset ja käyttöoikeudet

Miten YKR:n saa käyttöön ja mitä se maksaa?

Osa aluejaoista on vapaasti ladattavissa SYKEn Avoin tieto -sivustolta. Ruutuaineistot saa käyttöön tekemällä Liiteri-sopimuksen Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Lisätietoja Elinympäristön tietopalvelu Liiteristä löytyy osoitteesta www.ymparisto.fi/liiteri.

Miten toimitaan, kun YKR-käyttäjä vaihtuu organisaatiossa?

Aineistojakelun tunnukset ovat henkilökohtaiset, joten nykyisen käyttäjän tunnukset suljetaan ja uudelle käyttäjälle tehdään omat tunnukset. Ilmoita Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvontaan vanhan käyttäjän nimen lisäksi uuden käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite.

Voiko YKR-aineistoa luovuttaa konsultille tai yhteistyökumppanille?

YKR-aineistoja voi tietyissä tapauksissa luovuttaa konsultille tai yhteistyökumppanille, mutta luovutuksesta on tehtävä sopimus ja aineistojen saajan on tuhottava aineistot yhteistyöhankkeen päätyttyä. Tarkemmat ehdot ja sopimuspohjat löytyvät YKR-aineistojakelusta.

Miten merkitään lähde käytettäessä YKR-aineistoja?

YKR:stä tehdyissä tulosteissa ja julkaisuissa (kartat, taulukot ym.) on aina mainittava tiedon lähde. Lähde merkitään seuraavasti: © YKR/SYKE ja TK 2013 (vuosiluvuksi meneillään oleva vuosi).

Lisätietoja

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta Suomen ympäristökeskuksessa

Julkaistu 5.12.2013 klo 9.46, päivitetty 7.12.2016 klo 10.27