Julkaisujen liitemateriaaleja

Tälle sivulle on koottu yhdyskuntarakenteen tutkimusraportteihin liittyviä sähköisiä liitemateriaaleja.

 

SYKEra20/2017 Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa

Ville Helminen, Satu Vesala, Antti Rehunen, Anna Strandell, Petra Reimi, Aliisa Priha  2017

Karttamuotoista tarkastelua on raportissa käytetty havainnollistamaan ikääntyneiden keskittymiä Suomen kaupunkiseutujen alueilla. Ikääntyneiden ikäluokkien keskittymiä on kuvattu kahdessa karttasarjassa. Ensimmäinen kuvaa ikääntyneiden ikäluokkien määrällistä keskittymistä ja toinen ikääntyneiden ikäluokkien osuutta väestöstä.

Tarkastelut on tehty kaikille Suomen kaupunkiseuduille ja jokaisesta kaupunkiseudusta on kolme karttaesitystä, yksi kutakin ikäluokkaa kohden. Kartat on esitetty kaupunkiseuduittain aakkosjärjestyksessä niin, että kustakin kaupunkiseudusta esitetään ensin määrää ja sitten osuutta kuvaavat kartat:

Ikääntyneiden asuinpaikat -raportti
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYKEra4/2017 Yhdyskuntarakenteen tulevaisuus kaupunkiseuduilla

Kaupunkikudokset ja vyöhykkeet

Mika Ristimäki, Maija Tiitu, Ville Helminen, Hanna Nieminen, Katriina Rosengren, Vesa Vihanninjoki, Antti Rehunen, Anna Strandell, Anu Kotilainen, Leo Kosonen, Hanna Kalenoja, Joonas Nieminen, Suvi Niskanen, Panu Söderström 2017

Julkaisun liitemateriaalit

Yhdyskuntarakenteen tulevaisuus kaupunkiseuduilla - raportin kansikuva
 

Kaupunkiseutujen tavoitteet ja keskeiset hankkeet (pdf)

Karttasarja kaupunkikudosten tunnistamisesta (pdf)

Kaupunkiseutujen asuntotuotanto vyöhykkeittäin (pdf)

Työssäkäynti kaupunkiseuduilla (pdf)

 

SYKEra30/2014 Rakennetun alueen laajeneminen Suomen kaupunkiseuduilla

Kehitys vuosina 2000–2012

Maija Tiitu 2014

Julkaisun liitemateriaalina on kaupunkiseutujen rakennettuja alueita ja niiden muutoksia käsittelevä kartasto. Kartoissa esitetään kaupunkiseutujen maankäyttöjakauma vuosina 2000 ja 2006, sekä vuosina 2000-2012 rakentuneet alueet suhteessa alueiden entiseen maankäyttöön, taajamarakenteeseen ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin. Muutosteemakartoissa  rakennetuilla alueilla tarkoitetaan asuin- teollisuus- ja palvelualueita.

Metropolialue

Suuret kaupunkiseudut

Keskisuuret kaupunkiseudut, isommat

Keskisuuret kaupunkiseudut, pienemmät

Pienet kaupunkiseudut, isommat

Pienet kaupunkiseudut, pienemmät

 

SYKEra18/2014 Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne

Alakeskukset ja liikkuminen

SYKEra18-2014 Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne_web.jpg Ville Helminen, Petteri Kosonen, Hanna Kalenoja, Mika Ristimäki, Maija Tiitu ja Hanne Tiikkaja 2014

Julkaisun liitemateriaalina on Helsingin metropolialueen
alakeskusten yhdyskuntarakenteen ominaispiirteitä
käsittelevä kooste.

 

 

 

SYKEra32/2013 Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet Suomessa

Jalankulku-, joukkoliikenne- ja autovyöhykkeiden kehitys vuosina 1985–2010

Mika Ristimäki, Maija Tiitu, Hanna Kalenoja, Ville Helminen ja Panu Söderström 2013

Julkaisun liitemateriaalina on kaupunkiseutujen vyöhykekartat sekä tuloksia yhdyskuntarakenteen kehityksestä täydennyksenä lukuun 3. Valkeakosken ja Heinolan kaupunkiseutuja käsitellään Tampereen ja Lahden kaupunkien vaikutusalueiden yhteydessä. Keskustan reunavyöhykkeitä on käsitelty kaavioissa siten, että ne sisältävät myös niillä sijaitsevat joukkoliikennekäytävät.

Metropolialue

Suuret kaupunkiseudut

Keskisuuret kaupunkiseudut, isommat 

Keskisuuret kaupunkiseudut, pienemmät

Pienet kaupunkiseudut, isommat

Pienet kaupunkiseudut, pienemmät

 

 

 

SY9/2007 Kaupunkiseutujen haja-asutusalueen väestömuutokset
Suomessa 1980-2005

Ville Helminen ja Mika Ristimäki 2007

Julkaisun liitemateriaalikartat työssäkäyntialueittain:SY92007 Kansilehti

 

 

 

 

SY747 Työpaikat kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteessa 1985-2000

Ville Helminen, Mika Ristimäki ja Kari Oinonen 2005

Julkaisun liitemateriaali:SY747_kansi_web.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julkaistu 17.9.2013 klo 16.01, päivitetty 20.6.2017 klo 17.19