Tietoa yhdyskuntarakenteesta

Albergan-esplanadi.jpg
Kuva: Panu Söderström
 

 

Yhdyskuntarakenteen tutkimuksessa tarkastellaan asuntojen, työpaikkojen, palvelujen ja viheralueiden sekä niiden välisten yhteyksien ja teknisen huollon verkostojen muodostamaa fyysistä ja toiminnallista kokonaisuutta.Yhdyskuntarakenteen tutkimuksessa ja seurannassa pyritään saamaan kokonaiskuva yhdyskuntarakenteen tilasta ja kehityssuunnista.

Paikkatietoaineistot yhdyskuntarakenteen tutkimuksen apuna

Suomen ympäristökeskuksessa on kehitetty yhdyskuntarakenteen tutkimusta ja seurantaa palveleva tietojärjestelmä, yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR). Siihen on yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa koottu yhdyskuntarakenteen eri ominaisuuksia kuvaava valtakunnallinen paikkatietoaineisto. Järjestelmän pohjalta on erilaisissa tutkimushankkeissa lisäksi tuotettu erilaisia yhdyskuntarakennetta kuvaavia aluejakoja, joiden avulla pystytään tuottamaan tietoa yhdyskuntarakenteessa tapahtuvista muutoksista Suomessa alueelliseti ja ajallisesti vertailukelpoisella tavalla. Tutkimuksen ja seurannan lisäksi aineistoja voidaan hyödyntää maankäytön ja liikenteen suunnittelussa.

Tälle sivustolle on koottu tutkimustietoa yhdyskuntarakenteen eri osa-alueista sekä tietoa yhdyskuntarakenteen tutkimuksen lähtöaineistoista.

 

Lisätietoja

Ryhmäpäällikkö Ville Helminen, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@syke.fi

Ryhmäpäällikkö Kari Oinonen, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@syke.fi

Neuvotteleva virkamies Olli Maijala, ympäristöministeriö
etunimi.sukunimi@ym.fi

Ylitarkastaja Juha Nurmi, ympäristöministeriö
etunimi.sukunimi@ym.fi

Tiedotteet

RSS
Lisää tiedotteita
Julkaistu 17.9.2013 klo 11.21, päivitetty 30.11.2020 klo 14.45