Tietoa yhdyskuntarakenteesta

Albergan-esplanadi.jpg
Kuva: Panu Söderström
 

 

Yhdyskuntarakenteen tutkimuksessa tarkastellaan asuntojen, työpaikkojen, palvelujen ja viheralueiden sekä niiden välisten yhteyksien ja teknisen huollon verkostojen muodostamaa fyysistä ja toiminnallista kokonaisuutta.Yhdyskuntarakenteen tutkimuksessa ja seurannassa pyritään saamaan kokonaiskuva yhdyskuntarakenteen tilasta ja kehityssuunnista.

Paikkatietoaineistot yhdyskuntarakenteen tutkimuksen apuna

Suomen ympäristökeskuksessa on kehitetty yhdyskuntarakenteen tutkimusta ja seurantaa palveleva tietojärjestelmä, yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR). Siihen on yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa koottu yhdyskuntarakenteen eri ominaisuuksia kuvaava valtakunnallinen paikkatietoaineisto. Järjestelmän pohjalta on erilaisissa tutkimushankkeissa lisäksi tuotettu erilaisia yhdyskuntarakennetta kuvaavia aluejakoja, joiden avulla pystytään tuottamaan tietoa yhdyskuntarakenteessa tapahtuvista muutoksista Suomessa alueelliseti ja ajallisesti vertailukelpoisella tavalla. Tutkimuksen ja seurannan lisäksi aineistoja voidaan hyödyntää maankäytön ja liikenteen suunnittelussa.

Tälle sivustolle on koottu tutkimustietoa yhdyskuntarakenteen eri osa-alueista sekä tietoa yhdyskuntarakenteen tutkimuksen lähtöaineistoista.

 

Lisätietoja

Ryhmäpäällikkö Ville Helminen, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@syke.fi

Ryhmäpäällikkö Kari Oinonen, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@syke.fi

Neuvotteleva virkamies Olli Maijala, ympäristöministeriö
etunimi.sukunimi@ym.fi

Ylitarkastaja Juha Nurmi, ympäristöministeriö
etunimi.sukunimi@ym.fi

Nuoret ja keski-ikäiset suuntaavat keskustoihin – uusi laskentatapa paljastaa kaupunkiseutujen sisäisen muuttoliikkeen eri elämänvaiheissa 25.5.2021
Kaupunkiseuduilla keskustat vetävät opiskelemaan tulevia nuoria, kun väljemmät alueet houkuttelevat lapsiperheitä. Tiiviisti rakennetut alueet ovat vetovoimaisia taas keski-ikäisten ja sitä vanhempien kohdalla.  Tämä muuttoliikkeen dynamiikka selviää Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) raportista, jossa on ensimmäistä kertaa tarkasteltu muuttotietoja suhteessa yhdyskuntarakenteen alueluokituksiin, jotka eivät perustu kuntarajoihin vaan esimerkiksi asukastiheyteen ja saavutettavuuteen.
Lue lisää
Kaupunki–maaseutuluokitus päivitetty: Suomen kaupungistumisaste noussut yli 72 prosentin 29.5.2020
Yli 72 prosenttia suomalaisista asuu kaupunkialueilla, selviää päivitetystä kaupunki–maaseutuluokituksesta. Kaupungistumisaste on noussut runsaat kaksi prosenttiyksikköä, kun verrataan aiempaan vuoden 2010 väestötietoihin perustuneeseen luokitukseen. Päivitetty luokitus edustaa vuoden 2018 tilannetta.
Lue lisää
Taajamat ovat tiivistyneet mutta arkimatkojen autoriippuvuus kasvaa 15.6.2018
Yhdyskuntien pitkään jatkunut hajautuminen on taittumassa. Täydennysrakentaminen on tiivistänyt taajamia ja kääntänyt asukastiheyden kasvuun erityisesti suurimmilla kaupunkiseuduilla. Matkat kotoa työpaikalle ja palvelujen ääreen ovat kuitenkin pidentyneet, tosin hitaammin kuin aiemmin, selviää tänään julkaistusta raportista.
Lue lisää

Tiedotteet

RSS
  • Ikääntyneet kaupungistuvat 28.6.2017
    Tulevaisuudessa yhä suurempi osa ikääntyvistä asuu kaupunkialueilla, kertoo uusi "Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa "-selvitys. Kaupunkialueiden suunnittelussa hyvin saavutettavat ja esteettömät asuinympäristöt korostuvat. Myös tarve ikääntyneiden itsenäistä asumista tukeville palveluille ja asumisratkaisuille on kasvussa.
  • Suomalaiset arvostavat kaupunkimaista asumista 20.6.2017
    Yhä useampi suomalainen haluaa asua urbaanissa ympäristössä, kertoo uusin Asukasbarometri. Kaupungistuminen näkyy myös elämäntapojen muuttumisena kuten kahviloiden suosion nousuna sekä pyöräilyn lisääntymisenä.
  • Kaupungistumisen hyötyjen edellytyksenä täydennysrakentamisen tehostaminen 8.3.2017
    Suomen kaupunkiseuduilla tulisi edelleen tehostaa täydennysrakentamista, jotta yhdyskuntarakenteen hajautumiskehitys ei lähtisi uudestaan käyntiin nousukauden koittaessa. Tämä selviää tuoreesta Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksesta, jossa on analysoitu 14 kaupunkiseudun tavoitteita sekä toteutuneita ja suunniteltuja kehityshankkeita.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 17.9.2013 klo 11.21, päivitetty 30.11.2020 klo 14.45