Hyppää sisältöön

Selvitys vähittäiskaupan suuryksiköiden alue- ja yhdyskuntarakenteellisista vaikutuksista

Vähittäiskaupan rakenteessa ja sijainnissa on tapahtunut viime vuosina merkittäviä muutoksia. Suurten kaupan yksiköiden määrä on kasvanut, ja uudet myymälärakennukset ovat olleet keskikooltaan aiempaa suurempia. Keskustojen ulkopuolisille kaupan alueille on perustettu runsaasti uusia myymälöitä, ja sinne on muuttanut myös aiemmin keskustassa sijainneita kauppoja.  Vähittäiskaupan muutokset heijastuvat monin tavoin yhdyskuntien muihin toimintoihin sekä kuntien, seutukuntien ja maakuntien eri osien kehitykseen. Tietoa vähittäiskaupan muutosten vaikutusten voimakkuudesta ja laajuudesta tarvitaan maankäytön suunnittelua ja ohjausta varten.

Suomen ympäristökeskuksessa on toteutettu vuosina 2012–2013 selvitys, jossa on tarkasteltu jo toteutettujen vähittäiskaupan suuryksiköiden alueellisia vaikutuksia erityisesti alue- ja yhdyskuntarakenteen näkökulmasta. Työssä on tutkittu vähittäiskaupan suuryksiköiden sekä erilaisten keskusta-alueiden ja niiden ulkopuolisten kaupan alueiden asiointialueiden laajuutta ja muutoksia.  Asiointia on eritelty toimialoittain.

Ensisijaisena lähdeaineistona selvityksessä on käytetty TNS Gallup Oy:n toteuttaman Suuren vaikutusaluetutkimuksen (SVT) 2011 ja osin myös vastaavan vuonna 2006 suoritetun tutkimuksen tuloksia. Näiden perusteella on tehty havaintoja mm. kaupan asiointivirroissa tapahtuneista muutoksista vuosien 2006–2011 välisenä aikana sekä eräiden yksittäisten suurten vähittäiskaupan suuryksiköiden vaikutuksista kaupan alueelliseen rakenteeseen.

Esitys1.jpg

 Työssä on tarkasteltu kaupan alueellista rakennetta ja siinä tapahtuneita muutoksia yleisellä tasolla koko maan kattavasti. Selvityksen ensisijaisena kohdealueena on kuitenkin ollut Tampereen ympäristö, jossa kaupan sijoittumisessa on viime vuosien aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kohdealueen valintaa on sanellut myös SVT-aineiston ostopaikkojen alueellinen erittely,  joka on Tampereen seudulla analyysin näkökulmasta tarkempi kuin monilla muilla seudulla.

Selvitystyön yhteydessä on myös laadittu karttasarjoja keskustojen, alakeskusten ja kaupan alueiden kauppojen asiointialueista toimialaryhmittäin Tampereella ja Tampereen ympäyskunnissa sekä Hämeeenlinnassa ja Hämeenlinnan ympäryskunnissa. Karttasarjoja varten kunkin alueen kaikkiin ostopaikkoihin suuntautuva asioitu on laskettu yhteen.

Päivittäistavarakauppaan on luokiteltu SVT-aineiston tuoteyhmistä elintarvikkeet arkisin, elintarvikkeet viikonloppuisin sekä pesu-, puhdistus- ja paperitarvikkeet. Paikallisten erikoistavaroiden kauppaan on luokiteltu kosmetiikkatuotteiden, rauta- rakennus- ja remonttitarvikkeiden sekä alkoholin kauppa. Seudullisten erikoistavaroiden kauppaan on luettu muut SVT:ssä mukana olevat vähittäiskaupan tuoteryhmät (ei autokauppaa).

Edellä kuvatun tuoteryhmäluokittelun kanssa päällekkäisenä tuoteryhmäluokkana on tarkasteltu erikseen paljon tilaa vaativien erikoistavaroiden kauppaa. Siihen kuuluvat paikallisista erikoistavaroista rauta-, rakennus- ja remonttitavaroiden kauppa sekä seudullisista erikoistavaroista kodinkoneiden sekä huonekalujen ja sisustustarvikkeiden kauppa.

Karttasarjat asiointialueista:

Lisätietoja:

Erikoistutkija Antti Rehunen, SYKE/ Rakennetun ympäristön yksikkö
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 11.12.2013 klo 15.13, päivitetty 11.12.2013 klo 15.12