Tilastoja vähittäiskaupan rakennuksista ja työpaikoista

Tälle sivulle on koottu tilastoja vähittäiskaupan toimipaikka- ja työpaikkamääristä, sijaintirakennusten kerrosaloista sekä uusien myymälärakennusten valmistumisesta. Kauppaa käsittelevät tiedot on tilastoissa summattu keskusta-alueisiin, kaupan alueisiin sekä kunta-, seutukunta- ja maakuntatasolle. Tiedot ovat vuodelta 2012 ja 2017. Keskusta-alueiden ja kaupan alueiden aluerajaukset ovat saatavilla Suomen ympäristökeskuksen vapaasti ladattavista paikkatietoaineistoista.

Toimipaikka- ja työpaikkamäärät pohjautuvat Tilastokeskuksen yritysrekisterin toimipaikkatietoihin.  Työpaikkamäärät ovat osin arvioita ja eroavat jonkin verran esimerkiksi Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän työpaikkatiedoista.

Kaupan sijaintirakennusten kerrosalatiedot on tuotettu yhdistämällä yritysrekisterin toimipaikkatiedot Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennustietoihin. Kerrosala on laskettu mukaan tilastoon vain sellaisista rakennuksista, joissa kaupan on tulkittu olevan pääasiallinen tai hyvin laajamittainen käyttömuoto.

Kerrosalatiedot vastaavat osittain kaupan pinta-alatietojen puutteeseen. Keskustojen ulkopuolisilla kaupan alueilla koko rakennus on usein kaupan käytössä, jolloin sijaintirakennuksen kerrosala kuvaa hyvin kaupan pinta-alaa. Jos taas rakennuksessa on muita toimintoja kuin kauppaa, kerrosala voi poiketa hyvin paljon kaupan toimitilojen alasta. Varsinkin keskustoissa on paljon kivijalkakauppaa, jota on vaikea tilastoida kerrosalatietojen pohjalta.  Kaupan työpaikkamääriä voi käyttää kuvamaan kaupan suuruusluokkaa silloin kun pinta-alatiedot puuttuvat tai ovat epäluotettavia.

Valmistuneiden myymälä- ja liikerakennusten tiedot on laskettu väestötietojärjestelmän rakennustiedoista. Valmistuneet rakennukset on poimittu käyttötarkoituksen ja valmistumisvuoden mukaan katsomatta, toimiko niissä vähittäiskaupan toimipaikkaa vuonna 2017.

Lisätietoja

Erikoistutkija Antti Rehunen, Suomen ympäristökeskus, rakennetun ympäristön yksikkö, puh. 0400 148 750, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 27.10.2013 klo 21.25, päivitetty 1.3.2019 klo 10.19