Aluerajaukset: keskusta-alueet ja kaupan alueet

Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) on laadittu keskusta-alueiden ja keskustojen ulkopuolisten kaupan alueiden  rajaukset paikkatietoaineistona. Rajaukset perustuvat 250 m x 250 m tilastoruutuihin. Molemmat rajausmenetelmät ovat valtakunnallisesti yhdenmukaisia.

Kaupan tietopankin Tilastot-sivulle on koottu tilastoja kaupan toimipaikka- ja työpaikkamääristä sekä sijaintirakennusten kerrosaloista keskusta-alueilla ja kaupan alueilla.

Keskusta-alueet

SYKE:n rajausmenetelmä tunnistaa keskustan alueena, jossa sijaitsee ympäröivää aluetta
selkeästi tiiviimmin palveluiden työpaikkoja, vähittäiskaupan työpaikkoja sekä väestöä.
Lisäksi keskusta-alueen tulee olla palveluiltaan monipuolinen, eli siellä tulee sijaita useita
erityyppisiä julkisia ja yksityisiä palveluja. Menetelmässä keskusta-alueet myös luokitellaan sijainnin ja koon perusteella, jolloin voidaan erottaa ydinkeskustat alakeskuksista.

Rajausmenetelmä tunnistaa yhteensä 304 erillistä keskusta-aluetta. Rajaus on tehty vuoden 2015 tietojen perusteella. SYKE:n tuottamia keskusta-alueiden rajauksia voidaan käyttää tukena, kun maankäytön suunnittelussa osoitetaan keskustatoimintojen alueita ja vähittäiskaupan suuryksiköitä.

Keskusta-alueiden rajausmenetelmä on esitelty tarkemmin seuraavassa tiedostossa:

Keskusta-alueiden rajausmenetelmä (PDF, 680 kB)

Kaupan alueet

Kaupan alueet on rajattu keskusta-alueiden ulkopuolelta. Kaupan alue on määritetty lähellä toisiaan sijaitsevien kauppojen muodostamaksi toiminnalliseksi alueeksi, jossa kauppojen asiakkailla voi olla mahdollisuus käyttää samaa pysäköintialuetta tai joukkoliikenneyhteyttä ja liikkua kaupasta toiseen jalkaisin. Maankäytön suunnittelun näkökulmasta kaupan alueen kehitystä on usein tarkoituksenmukaista ohjata yhtenä kokonaisuutena.

Kaupan alueet on rajattu kaupan sijaintirakennusten sijainnin, kerrosalan ja työpaikkamäärän perusteella. Rajaus tunnistaa 261 erillistä kaupan aluetta. Rajaus perustuu vuoden 2017 tietoihin. Alueet on luokiteltu sen mukaan, mikä on alueen koko ja sijainti suhteessa keskusta-alueisiin.

Rajausmenetelmä on esitelty tarkemmin seuraavassa tiedostossa:

Kaupan alueiden rajausmenetelmä (PDF, 191 kB)

 

Lisätietoa:

Erikoistutkija Antti Rehunen, Suomen ympäristökeskus, rakennetun ympäristön yksikkö, puh. 0400 148 750, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tutkija Ville Helminen, Suomen ympäristökeskus, rakennetun ympäristön yksikkö, puh. 0400 148 845, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Aluerajaukset eri kaupunkiseuduilla

Julkaistu 27.10.2013 klo 20.27, päivitetty 1.3.2019 klo 10.21