Merialueiden suunnittelu

Hangon_Itäsatama_Pirjo_Ferin
Kuva: Hangon Itäsatama, Pirjo Ferin @ YHA-kuvapankki

Suomen merialueelle laaditaan merialuesuunnitelmat vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä. Aluevesille ja talousvyöhykkeelle laadittavat kolme suunnitelmaa ovat: Suomenlahti, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa sekä Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri. Suunnitelmien tarkoituksena on edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista.

Merialuesuunnitelmien laatimista ohjaa koordinaatioryhmä, jonka jäseniä ovat rannikon maakuntaliittojen ja ympäristöministeriön edustajat. Suunnittelussa tarvittavan yhteistyön koordinoinnista huolehtii Varsinais-Suomen liitto ja yhteistyötä varten on perustettu merialuesuunnittelun yhteistyöverkosto.

Merialuesuunnittelusta säännellään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Sen mukaisesti ympäristöministeriö huolehtii merialuesuunnittelun yleisestä kehittämisestä, ohjauksesta ja yhteistyöstä naapurimaiden kanssa ja itse suunnitelmien laatimisesta ja hyväksymisestä vastaavat rannikon kahdeksan maakuntaliittoa.

 

Ympäristöministeriön merialuesuunnittelua koskevat selvitykset

Ympäristöministeriön merialuesuunnittelutilaisuudet

Merialuesuunnittelun ajankohtaistilaisuus 18.4.2018

Ajankohtaista merialuesuunnittelussa
21.4.2017 sidosryhmätilaisuus

Esitykset:

Ajankohtaista merialuesuunnittelussa 11.11.2016 sidosryhmätilaisuus

 

Merialuesuunnittelun yhtenäinen lähestymistapa -hanke 2017

Työpaja 1. Merialuesuunnittelua läpileikkaavat teemat 17.4.2017

Työpaja 2. Suunnitelman sisältö 8.6.2017

Työpaja 3. Digitaalisuus ja esittämistapa 5.9.2017

Työpaja 4. Merialuesuunnittelun prosessi 13.10.2017

Hankkeessa toteutetun sektorikyselyn tuloskooste (pdf).

 

Merialuesuunnittelun kehittämishankkeen työpajat

Tietotyöpaja 27.1.2016

Sininen kasvu ja ekosysteemit -työpaja 5.2.2016

Julkaistu 9.1.2017 klo 14.03, päivitetty 17.9.2018 klo 16.17