Tilastotietoja asemakaavoituksesta

Asemakaavoissa suunnitellaan alueiden tuleva käyttö kunnissa. Tilastotietojen avulla voidaan seurata ja verrata eri alueiden kaavoitustilanteen kehittymistä. Tilastotietoja asemakaavoituksesta kootaan kunnista asemakaavan seurantalomakkeella ja ELY-keskuksista pohjautuen niiden ympäristövastuualueiden ylläpitämiin paikkatietoaineistoihin. Ympäristö-ELYt lisäksi tarkistavat ja täydentävät tilastointia vuosittain. Asemakaavoituksesta tietoa saadaan mm. kaavojen pinta-aloista, lukumääristä, käsittelyvaiheista aluevarausten pinta-aloista ja rakennusoikeudesta sekä rakennussuojelusta ja rantarakentamisesta.

Internetin kautta ovat saatavissa tarkat tilastotiedot maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta asemakaavoituksesta (sivuvalikon linkit Kaavoituksen seurannan tilasto ja Asemakaavan seurantalomake).

Julkaistu 5.9.2013 klo 11.18, päivitetty 19.9.2022 klo 8.14