Asemakaavan seurantalomake

Ajankohtaista

Uusi TYVI-tallennussovellus on otettu käyttöön 7.12.2021.

  • Asemakaavan seurantalomakkeen sisältö säilyi samana, mutta käyttöliittymän ulkoasu muuttui.
  • Käyttäjätietojen hallinta siirtyi lomakkeen tallennuksen yhteyteen lukuunottamatta konsulttitunnuksen aktivointia.
  • Uudistuksen seuraavassa vaiheessa alkuvuonna -22 parannetaan seurantalomakkeen saavutettavuutta.

Asemakaavan seurantalomake kertoo tiivistetysti asemakaavan sisällön ja muutoksen aiempaan kaavatilanteeseen. Kunta tai sen valtuuttama konsultti tallentaa seurantalomakkeen TYVI Pro -palvelussa jokaisesta hyväksytystä asemakaavasta, myös ranta-asemakaavasta (sivuvalikossa linkki TYVI-operaattori Posti Messagingin etusivulle: Lomakkeen toimittaminen). Lisäksi lomake on liitettävä asemakaavan selostukseen. Konsulttitunnus aktivoidaan TYVI-operaattorin etusivun Ympäristöministeriö-linkistä (sivuvalikon linkki Konsulttitunnuksen aktivointi). Muita käyttäjätietoja eli yhteystietoja, salasanaa ja valtuutettuja konsultteja, hallitaan kirjautumalla lomakkeen tallennukseen.

TYVI-järjestelmään toimitetut asemakaavan tiedot kopioituvat joka yö Elinympäristön tietopalvelu Liiteriin, jossa ne sekä aiemmin excel-muotoisilla asemakaavan seurantalomakkeilla toimitetut tiedot ovat selailtavissa. Liiteriä voi käyttää vieraana, rekisteröitymällä ja kirjautumalla palveluun SYKEn Avoin tieto -sivustolla (ent. OIVA-tunnukset) tai sopimusasiakkaana (lisätietoja sivuvalikon linkki Elinympäristön tietopalvelu Liiteri).

Julkaistu 4.9.2013 klo 13.20, päivitetty 11.5.2022 klo 12.09