Työkalut ilmastovaikutusten arviointiin

Eri työkalut kaavan ilmastovaikutusten arvioinnissa täydentävät toisiaan. Esimerkiksi kaavatason, suunnittelun vaiheen tai tietotarpeen mukaan voidaan eri työkaluja hyödyntää eri tilanteissa. Karkeasti työkalut voi jaotella selkeisiin laskureihin, joiden hyödyntämiseen tarvitaan vastaavasti olemassa olevaa dataa sekä kokonaisvaltaisempiin arviointityökaluihin, jotka tuovat esiin eri näkökulmia ja ohjaavat tulevia selvityksiä tai niiden tarvetta. Alla on kuvailtu muutamia yleisesti käytössä olevia työkaluja.

Tarkkoja laskelmia tuottavat työkalut

KEKO (kaavan ekotehokkuusarvio)

 • Keko-laskuri tuottaa tarkkoja laskelmia ja soveltuu erityisesti asemakaavatason tarkkaan arviointiin.
 • Vaatii tarkkoja tietoja suunnittelukohteesta, jotta laskelmat ovat mahdollisia, mutta vastaavasti tuloksena tuottaa tarkkoja lukuja.
 • FCG:n tuottama
 • Lisätietoja: KEKO - kaavoituksen ekolaskuri (ymparisto.fi)

Tampereen kaupungin yleiskaavan ilmastovaikutusten arviointityökalu

 • Hyödyntää SYKEn YKR-datan väestö-, työpaikka- ja rakennustietoja ja sen perusteella tuottaa sekä arvion nykytilasta että ennusteen tulevasta kehityksestä
 • Hyödyntää paikkatietoa ja tuottaa monipuolisia karttaesityksiä
 • On otettavissa käyttöön muissakin kunnissa
 • Käyttöönotto kuitenkin saattaa edellyttää muiden tietojen olemassa oloa, esim. kaupungin tai seutukunnan oma liikennemalli
 • Soveltuu erityisesti yleiskaavatasolle
 • Lisätietoja: Yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutusten arviointi (tampere.fi)

Kokonaisvaltaiseen arviointiin tarkoitetut työkalut

KILVA (kaavan ilmastovaikutusten arviointi)

 • Yleistyökalu kaikille kaavatasoille
 • Soveltuu niin alkuvaiheen suunnittelun kuin pohdinnan tueksi koko prosessin ajan
 • Tuottaa laadullista arviota suunnitelman vahvuuksista ja heikkouksista
 • Nostaa esiin kysymyksiä, joita olisi hyvä tarkastella esim. jatkosuunnittelussa
 • Nopea- ja helppokäyttöinen, voidaan käydä läpi useamman kerran eri vaihtoehtoja vertaillen
 • Ilmainen, ELY-keskuksen laatima ja ylläpitämä
 • Lisätietoja: Ilmastokestävä kaavoitus –tarkistuslista (KILVA) (ymparisto.fi/KILVA)

BREEAM

 • Kokonaisvaltaiseen kestävyyden arviointiin tarkoitettu ympäristöluokitusjärjestelmä, joka sisältää ilmastonäkökulman
 • Kansainvälisesti tunnistettu sertifiointi
 • Arviointiperuste laadullinen, ei tuota esim. päästöarviointia
 • Sisältää erillisiä osioita esim. maankäytön suunnitteluun sekä rakennuksille
 • Arviointiperusteet ja taustamateriaalit avoimesti saatavilla, varsinainen alueen sertifiointi maksullinen
 • Monet näkökulmat eivät suoraan sovellu Suomeen tai huomioidaan Suomessa jo lainsäädännöstä saakka.
Julkaistu 21.10.2020 klo 15.19, päivitetty 14.3.2022 klo 8.44
Julkaisija: