Ilmastokestävä kaavoitus –tarkistuslista

Ilmastokestävä kaavoitus (KILVA) -työkalu nostaa esiin ilmastokestäviä ratkaisuja maankäytön suunnittelussa. Työkalu on tarkoitettu käytettäväksi kaikkien kaavatasojen ratkaisuihin sekä muihinkin yhdyskuntarakennetta ohjaaviin suunnitelmiin ja päätöksiin. Kantava periaate on ilmastoetusija: säilytetään se hiili, mikä voidaan ja tuotetaan niin vähän päästöjä kuin voidaan.

Työkalun lopputuloksena syntyy ”tarkistuslista” seikoista, jotka kuvaavat kaavan vahvuuksia ja heikkouksia. Tulokset ovat lähtökohtana tarkemmille selvityksille tai jatkokeskustelulle.

Työkalussa on huomioitu sekä ilmastonmuutoksen hillintä että siihen sopeutuminen.

Tarkistuslista soveltuu monelle kaavatasolle ja eri toimijoiden käyttöön

Tarkistuslista on tarkoitettu kuntien kaavoittajille, maankäytön suunnitteluun osallistuville muille tahoille sekä viranomaisten käyttöön. Työkalun tavoitteena on auttaa suunnittelijaa tekemään valintoja, joilla maankäytön ratkaisuja suunnataan ilmastokestäviksi. Työkalua voi käyttää jo ennakkovaiheessa, kun vasta tahdotaan miettiä eri ratkaisuvaihtoehtojen välisiä eroja, ja myös koko suunnitteluprosessin ajan.

Yhdyskuntarakenteen ilmastokestävyys koostuu päästöjen minimoinnista ja hyvien ratkaisujen mahdollistamisesta

Työkalussa ilmastokestävyyttä lähestytään neljän pääteeman avulla. Teemat kattavat yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutusten koko skaalan. Tarkastelussa on sekä rakentuminen että käyttövaihe. Rakenteen itsensä tuottamien päästöjen lisäksi tarkastellaan rakenteen rooli mahdollistajana ja sen luomia edellytyksiä ilmastokestäville valinnoille.

Ilmastokestävä kaavoitus -työkalun neljä pääteemaa

 1. Luonnonvarojen käytön minimointi

 • Olemassa olevan hyödyntäminen ja uuden toteuttaminen resurssiviisaasti
 • Metsien hiilinielujen ja hiilivarastojen turvaaminen
 • Hiilen säilyminen tulevassa rakenteessa
 1. Kestävän elämäntavan mahdollistaminen

 • Liikkumisen tarpeen vähentäminen
 • Kulkumuotojakauman painottuminen kestäväksi
 • Kestävät ratkaisut mahdollistavien toimintojen ja elettävyyden edistäminen
 1. Kulutuksen päästöjen minimointi

 • Alueen uusiutuvan energian tuotantopotentiaalin selvittäminen
 • Uusiutuvan energian tuotannon mahdollistaminen
 • Alueen energiatehokkuuden huomioiminen
 • Infran ja teknisen huollon resurssitehokkuuden huomioiminen
 1. Ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin varautuminen.

 • Alueen ilmastoriskeille alttiiden ominaispiirteiden tunnistaminen
 • Alueen haavoittuvien arvojen ja toimintojen tunnistaminen
 • Äärevöityvistä sääoloista aiheutuvien riskien tunnistaminen

Työkalua kehitetään ja siitä voi jättää palautetta

Työkalu on laadittu Ympäristöministeriön rahoittamassa ilmastokestävä kaavoitus -checklist-hankkeessa. Ylläpidosta vastaa Pirkanmaan ELY-keskus. Yhteystiedot ja palautelomake löytyvät Ilmastokestävä kaavoitus tarkistuslista -työkalusta.

Julkaistu 21.10.2020 klo 15.19, päivitetty 16.11.2020 klo 16.08
Julkaisija: