Elinympäristön kuvausmalli

Elinympäristön kuvausmalli sisältää 12 elinympäristöteemaa, teemakohtaiset laatutavoitteet, tarkasteltavat tekijät sekä elinympäristöindikaattorit.

Kuvausmallia voidaan käyttää esimerkiksi elinympäristön seurannassa, kaavoituksessa ja muussa ympäristön suunnittelussa sekä hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinneissa. Kaavoituksessa elinympäristöä koskevaa tietoa tarvitaan muun muassa kaavojen perusselvitysten laadintaan, kaavojen ympäristövaikutusten arviointiin sekä kaavojen laatimistarpeen, toteutumisen ja ajanmukaisuuden arviointiin.

Yhdenmukaisen elinympäristön kuvausmallin käyttö erilaisissa viranomaistehtävissä säästää ajan mittaan työtä ja lisää tietojen yhdistämis- ja yhteiskäyttömahdollisuuksia.

Kuvausmalli pohjautuu maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteisiin sekä valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, ja se kehitettiin ympäristöministeriön Elinympäristön seurantatyöryhmässä vuosina 2000-2001. Kuvausmalli julkaistiin vuonna 2002 työryhmän loppuraportissa Elinympäristön seurannan kehittäminen (Suomen ympäristö 545).

Lisätietoja

Vanhempi tutkija Anna Strandell, Suomen ympäristökeskus, Rakennetun ympäristön yksikkö, puh. 0400 148 752, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Liite

Julkaistu 2.8.2013 klo 14.00, päivitetty 2.8.2013 klo 13.58