Ympäristöministeriö hylkäsi Espoon kaupungintaloa koskevan valituksen

Tiedote 30.6.2020 klo 10.54

Ympäristöministeriö on hylännyt Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä tehdyn valituksen. Pro Espoo ry:n tekemä valitus koski Espoon kaupungintalon suojelua. Ministeriö katsoo, ettei ELY-keskuksen päätös ole lainvastainen.

Pro Espoo ry esitti, että vuonna 1971 rakennettu Espoon kaupungintalo suojeltaisiin lailla rakennusperinnön suojelemisesta. Uudenmaan ELY-keskus hylkäsi esityksen 7.5.2019. Pro Espoo ry valitti ELY-keskuksen päätöksestä ympäristöministeriölle.

ELY-keskus on rakennusperintölain mukaisessa suojeluprosessissa kokonaisharkintaa käyttävä hallintoviranomainen, joka voi asiaa käsitellessään hyväksyä tai hylätä suojeluesityksen. Ympäristöministeriö on Espoon kaupungintaloa koskevassa asiassa valitusviranomainen, joka tarkastelee tehdyn päätöksen lainmukaisuutta.

Asemakaava-alueella rakennussuojelua koskevat kysymykset ratkaistaan pääsääntöisesti maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella kaavoituksella. Erikseen on säädetty edellytykset, jolloin sovelletaan rakennusperintölakia. Espoon kaupungintalon osalta tällaisia edellytyksiä ei ollut. ELY-keskus ei siten toiminut lainvastaisesti, kun se ei soveltanut rakennusperintölakia asiassa.

Pro Espoo ry vetosi valituksessaan myös asiaa ELY-keskuksessa käsitelleen virkamiehen esteellisyyteen. Ympäristöministeriön päätöksen mukaan virkamiehen verkkolehtihaastattelussa esittämät näkökannat suojeluesityksen käsittelystä eivät aiheuttaneet esteellisyyttä. Koska rakennusperintölain soveltamisen edellytykset puuttuivat, käsittelyssä oli noudatettava jo aiemmista Espoon kaupungintalon suojelua koskevista päätöksistä ilmenevää ratkaisulinjaa, jonka perusteella haastattelu oli annettu.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Reko Korhonen, p. 029 525 0018, reko.korhonen@ym.fi (tavoitettavissa 29.6.–3.7.2020)

Hallitussihteeri Matleena Haapala, p. 029 525 0332, matleena.haapala@ym.fi (tavoitettavissa 13.7–17.7.2020)