Rakennusperintöavustukset

ELY-keskukset myöntävät rakennusperinnön hoitoavustuksia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten omistajille sellaisiin korjauksiin, joilla säilytetään rakennuksen kulttuurihistoriallisia arvoja. Hakuaika päättyy vuosittain 30. marraskuuta. Lisätietoja saa ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelusta.

Muita avustuksia rakennusperinnön hoitoon


Museoviraston entistämisavustukset

Museovirasto myöntää entistämisavustuksia valtakunnallisesti merkittävien, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten restaurointiin ja konservointiin. Avustuksia myönnetään ensisijaisesti rakennussuojelulain tai rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla suojeltuihin kohteisiin tai kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää antikvaarista asiantuntemusta. Hakuaikapäättyy vuosittain lokakuun lopussa.

Seurantaloavustukset

Suomen Kotiseutuliitolta voi hakea seurantaloavustusta.  Sitä voi saada vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitettujen seurantalojen korjaamiseen. Avustusten jaossa kiinnitetään huomiota sekä rakennuksen kulttuurihistorialliseen arvoon että kokoontumistilojen tarpeellisuuteen kansalaistoiminnan kannalta. Hyvät korjaussuunnitelmat ovat avustamisen edellytys. Avustuksen hakuaika päättyy vuosittain 30. syyskuuta.

Avustukset ympäristökasvatushankkeille

Keski-Suomen ELY-keskus myöntää avustuksia kestävää kehitystä, kulttuuriympäristöjen vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviin valtakunnallisesti merkittäviin hankkeisiin.

Julkaistu 26.8.2015 klo 15.10, päivitetty 27.9.2017 klo 12.38