Kulttuuriympäristöohjelmat

Kulttuuriympäristöohjelma on viranomaisten sekä paikallisten asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen yhdessä suunnittelema työkalu elinympäristön kehittämiseksi. Siinä linjataan, millä tavalla alueen kulttuuriympäristöä hoidetaan ja käytetään.

Ohjelman suunnittelussa asiantuntijatieto yhdistyy alueen käyttäjien näkökulmaan. Sen avulla on mahdollista vahvistaa kulttuuriympäristön arvostusta ja paikallisidentiteettiä.

Opas kulttuuriympäristöohjelman laatimisesta

Kulttuuriympäristöohjelman laatimisesta on tehty opas: Kulttuuriympäristöohjelma - miksi ja miten. Opas on tarkoitettu kunnille, ohjelmia laativille suunnittelijoille sekä ohjelmatyöhön osallistuville asukkaille ja yhdistyksille.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Kulttuuriympäristöohjelmat - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöohjelma 2021-2027 (kansi)
Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöohjelma 2021-2027 (kansi)

Uusi Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöohjelma 2021 - 2027 julkaistiin 22.3.2021. Kulttuuriympäristöohjelma on ladattavissa doria.fi-palvelusta.

Pohjois-Karjalan museo ja kunnat ovat keränneet tietoa rakennusperinnöstä jo 1980-luvulta lähtien. Suurin yhtenäinen inventointityö tehtiin Rakennusperintö kunniaan -hankkeessa  2000-luvun alussa. Hanketta koordinoi Pohjois-Karjalan ympäristökeskus.

Maakuntakaavassa osoitetaan maakunnallisin tai seudullisin perustein inventoidut, kulttuuriperinnön vaalimisen kannalta arvokkaat alueet ja kohteet. Rakennusperintöinventoinnin päivitys- ja arvottamistyö palvelee osaltaan myös kuntien kaavoitustyötä.

Maakuntakaavan 3. vaiheen liitteessä 1 on esitetty valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt Pohjois-Karjalassa.

Rakennusperintö kunniaan -hankkeen yhteydessä tehtiin myös kuusi kunnallista kulttuuriympäristöohjelmaa:

Joitakin kulttuuriympäristöohjelmia ja kulttuuriympäristön hoito-ohjelmia tehtiin myös 1990-luvulla. Mm. vuonna 1996 julkaistiin Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristön hoito-ohjelma (Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen monisteita nro 4/ ISBN 951-53-0582-9), josta ei valitettavasti ole sähköistä versiota.

Julkaistu 2.5.2014 klo 8.03, päivitetty 23.3.2021 klo 9.48
Julkaistu 21.8.2015 klo 13.30, päivitetty 17.6.2019 klo 13.17