Hyppää sisältöön

Kulttuuriympäristöohjelmat

Kulttuuriympäristöohjelma on viranomaisten sekä paikallisten asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen yhdessä suunnittelema työkalu elinympäristön kehittämiseksi. Siinä linjataan, millä tavalla alueen kulttuuriympäristöä hoidetaan ja käytetään.

Ohjelman suunnittelussa asiantuntijatieto yhdistyy alueen käyttäjien näkökulmaan. Sen avulla on mahdollista vahvistaa kulttuuriympäristön arvostusta ja paikallisidentiteettiä.

Opas kulttuuriympäristöohjelman laatimisesta

Kulttuuriympäristöohjelman laatimisesta on tehty opas: Kulttuuriympäristöohjelma - miksi ja miten. Opas on tarkoitettu kunnille, ohjelmia laativille suunnittelijoille sekä ohjelmatyöhön osallistuville asukkaille ja yhdistyksille.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Kulttuuriympäristöohjelmat - Lappi

Lapin kulttuuriympäristöohjelma

Lapin kulttuuriympäristöohjelma on laadittu vuonna 1996. Kulttuuriympäristöohjelman julkaisussa on kuvattu Lapin arvokkaat kulttuuriympäristökohteet kunnittain. Tavoitteena on ollut antaa tietoa kulttuuriympäristöstä ja koordinoida sen hoidon, säilyttämisen ja kehittämisen toimenpiteitä. Ohjelman yhtenä tavoitteena on ollut myös muodostaa pohja kuntakohtaisille kulttuuriympäristöohjelmille. Ohjelman jälkeen tehtiin kuntakohtaiset kulttuuriympäristöohjelmat Enontekiölle ja Kittilään. Uudemmat kuntakohtaiset ohjelmat on tehty Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hankkeen aineiston pohjalta.

Utsjoen kirkkotuvat. Kirkon läheisyyteen rakennetuissa majapaikoissa pitkämatkalaiset asuivat juhlapyhien aikaan useita päiviä. © LKYT-hanke.

Lapin kulttuuriympäristöt tutuiksi -hanke

Lapin ympäristökeskus toteutti vuosina 2004-2008 Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hankkeen, jossa inventoitiin Lapin alueella yli 4800 kohdetta ja 10 400 yksittäistä rakennusta. Tämän aineiston pohjalta koottiin kuntakohtaisia kulttuuriympäristöohjelmia Lapin kuntiin. Myös saamelaisesta kulttuuriympäristöstä laadittiin oma kulttuuriympäristöohjelmansa. Kuntakohtaisissa kulttuuriympäristöohjelmissa on tarkasteltu tarkemmin kuntien kulttuuriympäristöjen ominaispiirteitä ja kuntakohtaista kulttuuriympäristön tilaa. Tällöin on myös pystytty arvioimaan tarkemmin, minkälaisia toimenpiteitä kunkin kunnan alueella kulttuuriympäristön arvojen säilyttämiseen tarvitaan.

Kunnalliset ja seutukunnalliset kulttuuriympäristöohjelmat alueella:

 

Julkaistu 3.5.2018 klo 12.37, päivitetty 22.11.2019 klo 9.20
Julkaistu 21.8.2015 klo 13.30, päivitetty 17.6.2019 klo 13.17