Kulttuuriympäristöohjelmat

Kulttuuriympäristöohjelma on viranomaisten sekä paikallisten asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen yhdessä suunnittelema työkalu elinympäristön kehittämiseksi. Siinä linjataan, millä tavalla alueen kulttuuriympäristöä hoidetaan ja käytetään.

Ohjelman suunnittelussa asiantuntijatieto yhdistyy alueen käyttäjien näkökulmaan. Sen avulla on mahdollista vahvistaa kulttuuriympäristön arvostusta ja paikallisidentiteettiä.

Opas kulttuuriympäristöohjelman laatimisesta

Kulttuuriympäristöohjelman laatimisesta on tehty opas: Kulttuuriympäristöohjelma - miksi ja miten. Opas on tarkoitettu kunnille, ohjelmia laativille suunnittelijoille sekä ohjelmatyöhön osallistuville asukkaille ja yhdistyksille.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Kulttuuriympäristöohjelmat - Kainuu

Kulttuuriympäristö on maiseman muisti. Se kertoo ajasta ennen meitä ja johdattaa aikaan meidän jälkeemme.

Kainuun kulttuuriympäristöohjelman kohteet perustuvat vuosina 2012 - 2013 tehtyihin inventointeihin Kainuun valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävistä rakennetuista kultuuriympäristöistä sekä arvokkaista maisema-alueista ja nähtävyyksistä.

Kunnalliset ja seutukunnalliset kulttuuriympäristöohjelmat

 

Julkaistu 20.7.2015 klo 15.27, päivitetty 3.4.2018 klo 15.57
Julkaistu 21.8.2015 klo 13.30, päivitetty 17.6.2019 klo 13.17