Kulttuuriympäristöohjelmat

Kulttuuriympäristöohjelma on viranomaisten sekä paikallisten asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen yhdessä suunnittelema työkalu elinympäristön kehittämiseksi. Siinä linjataan, millä tavalla alueen kulttuuriympäristöä hoidetaan ja käytetään.

Ohjelman suunnittelussa asiantuntijatieto yhdistyy alueen käyttäjien näkökulmaan. Sen avulla on mahdollista vahvistaa kulttuuriympäristön arvostusta ja paikallisidentiteettiä.

Opas kulttuuriympäristöohjelman laatimisesta

Kulttuuriympäristöohjelman laatimisesta on tehty opas: Kulttuuriympäristöohjelma - miksi ja miten. Opas on tarkoitettu kunnille, ohjelmia laativille suunnittelijoille sekä ohjelmatyöhön osallistuville asukkaille ja yhdistyksille.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Kulttuuriympäristöohjelmat – Kaakkois-Suomi

Kouvolan kulttuuriympäristöjä, kasarminmäkiKymenlaakson kuntien rakennetut kulttuuriympäristöt merkittävine maisema-alueineen kartoitettiin kolmena kesänä silloisessa Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa työskennelleiden maisema-arkkitehtiopiskelijoiden toimesta 2000-luvun puolivälissä. Kartoituksien tavoitteena oli tehdä pohjainventointityötä kuntien kulttuuriympäristöohjelmien laatimisen helpottamiseksi. Jokaisesta Kymenlaakson silloisesta kunnasta valmistui erillinen kartoitusraportti.  Pohjatyöstä huolimatta julkisen tuen puute kustannuksiin ei kuitenkaan innostanut kuntia tekemään alueilleen kulttuuriympäristöohjelmia, joiden valmistelua aiemmin mm. Ympäristöministeriö osin oli rahoittanut. Muualla Suomessa, etupäässä Pohjois-Suomessa ohjelmien tekoon on saanut myös EU-tukea.

Täydennettyjen inventointien ansiosta Kymenlaaksosta Hamina käynnisti kulttuuriympäristöohjelmatyön 2000-luvun lopulla. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus myönsi työhön tuolloin avustusta rakennusperinnön hoidon avustusmäärärahoista. Kuntaliitos Vehkalahden kanssa keskeytti hyvin alkaneen työn. Kunnalta saatujen viime tietojen mukaan ohjelmanteko on nyt kuitenkin taittovaiheessa.

Etelä-Karjalan liitto on tehnyt alueellisen kulttuuriympäristöohjelman 90-luvun puolella. Etelä-Karjalan kunnista vain Uukuniemi, joka nykyisin on osa Parikkalaa, on 1990-luvulla tehnyt kunnallisen kulttuuriympäristöohjelman.

Kymenlaakson teollisuusperintöä on myös kartoitettu, josta julkaisu alla. Julkaisuun on kirjattu teollisuusperinnön säilyttämiseen tähtääviä toimenpiteitä tuleville vuosille.

Kouvolan kulttuuriympäristöjä, kirjapainoLinkkeja kulttuuriympäristöstä tehtyihin selvityksiin ja ohjelmiin:
Julkaistu 14.3.2014 klo 10.47, päivitetty 11.9.2015 klo 11.00
Julkaistu 21.8.2015 klo 13.30, päivitetty 17.6.2019 klo 13.17