Kulttuuriympäristöohjelmat

Kulttuuriympäristöohjelma on viranomaisten sekä paikallisten asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen yhdessä suunnittelema työkalu elinympäristön kehittämiseksi. Siinä linjataan, millä tavalla alueen kulttuuriympäristöä hoidetaan ja käytetään.

Ohjelman suunnittelussa asiantuntijatieto yhdistyy alueen käyttäjien näkökulmaan. Sen avulla on mahdollista vahvistaa kulttuuriympäristön arvostusta ja paikallisidentiteettiä.

Opas kulttuuriympäristöohjelman laatimisesta

Kulttuuriympäristöohjelman laatimisesta on tehty opas: Kulttuuriympäristöohjelma - miksi ja miten. Opas on tarkoitettu kunnille, ohjelmia laativille suunnittelijoille sekä ohjelmatyöhön osallistuville asukkaille ja yhdistyksille.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Kulttuuriympäristöohjelmat - Häme

Hämeen kulttuuriympäristöohjelmassa on linjattu tavoitteet ja toimenpiteet kulttuuriympäristön hoidolle Hämeessä vuosina 2007-2013. Ohjelma jatkaa aiemmissa kulttuuriympäristöohjelmissa tehtyjen linjausten toteuttamista sekä tarkentaa kulttuuriympäristön hoidon toimenpiteitä.

Ohjelman painopisteitä ovat:

  • Identiteetti ja kulttuuriympäristötietoisuus
  • Maisematutkimus ja maiseman hoito
  • Korjausrakentaminen
  • Tiedon hyödyntäminen suunnittelussa ja elinkeinotoiminnassa
Kulttuuriympäristöohjelmaan on koottu sekä tavoitteet että toimenpiteet ja toimijat, joiden avulla tavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Hämeessä on tehty lisäksi joitakin yksittäisiin kuntiin tai kyliin keskittyviä kulttuuriympäristöohjelmia. Kunnat, joiden alueelle ohjelmia on tehty, ovat Jokioinen, Asikkala, Padasjoki, Hämeenlinna, Ypäjä, Humppila, Tammela ja Forssa.

 

 

Julkaistu 6.3.2014 klo 15.38, päivitetty 4.6.2019 klo 12.17
Julkaistu 21.8.2015 klo 13.30, päivitetty 17.6.2019 klo 13.17