Kulttuuriympäristöohjelmat

Kulttuuriympäristöohjelma on viranomaisten sekä paikallisten asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen yhdessä suunnittelema työkalu elinympäristön kehittämiseksi. Siinä linjataan, millä tavalla alueen kulttuuriympäristöä hoidetaan ja käytetään.

Ohjelman suunnittelussa asiantuntijatieto yhdistyy alueen käyttäjien näkökulmaan. Sen avulla on mahdollista vahvistaa kulttuuriympäristön arvostusta ja paikallisidentiteettiä.

Opas kulttuuriympäristöohjelman laatimisesta

Kulttuuriympäristöohjelman laatimisesta on tehty opas: Kulttuuriympäristöohjelma - miksi ja miten. Opas on tarkoitettu kunnille, ohjelmia laativille suunnittelijoille sekä ohjelmatyöhön osallistuville asukkaille ja yhdistyksille.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Kulttuuriympäristöohjelmat - Häme

Hämeen kulttuuriympäristöohjelmassa on linjattu tavoitteet ja toimenpiteet kulttuuriympäristön hoidolle Hämeessä vuosina 2007-2013. Ohjelma jatkaa aiemmissa kulttuuriympäristöohjelmissa tehtyjen linjausten toteuttamista sekä tarkentaa kulttuuriympäristön hoidon toimenpiteitä.

Ohjelman painopisteitä ovat:

  • Identiteetti ja kulttuuriympäristötietoisuus
  • Maisematutkimus ja maiseman hoito
  • Korjausrakentaminen
  • Tiedon hyödyntäminen suunnittelussa ja elinkeinotoiminnassa
Kulttuuriympäristöohjelmaan on koottu sekä tavoitteet että toimenpiteet ja toimijat, joiden avulla tavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Kulttuuriympäristöohjelma antaa tietoa kulttuuriympäristöstä ja koordinoi kulttuuriympäristön hoitoon, säilyttämiseen ja kehittämiseen kohdistuvia toimenpiteitä. Ohjelman avulla yhdistetään valtakunnalliset, seudulliset ja paikalliset säilyttämisen tavoitteet ja kehitetään yhteistyötä ympäristön vaalimiseksi. Ohjelma on apuna päätöksenteossa ja ohjeena kuntien kulttuuriympäristön suunnittelussa.

Asikkalaan on tehty Suomen ensimmäisten kuntien joukossa kuntakohtainen kulttuuriympäristöohjelma 1998. Ohjelmaa on päivitetty Vääksyn keskustan osalta vuonna 2017.

Maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja maisemien ajantasaiseen inventointitietoon voi tutustua maakuntaliittojen sivuilla:

Kuntakohtaisia rakennusinventointeja Hämeen ELY-keskuksen alueella on tehty mm. Forssaan, Humppilaan, Hämeenlinnaan, Jokioisiin, Lahteen, Padasjoelle, Tammelaan, Forssaan ja Ypäjälle.

Modernin rakennusperinnön inventoinnin tarve on tunnistettu, mutta johdonmukaisesti sitä on inventoitu vasta Lahdessa ja Kanta-Hämeessä (Hämeen liitto).

Hämeellä ja Lahden kaupungilla on omat arkkitehtuuripoliittisen ohjelmansa.

Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus) myöntää rakennusperinnön hoitoavustuksia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten omistajille ja rakennusperinnön hoitoa edistäville yhteisöille. Avustuksia voi hakea korjauksiin, joilla edistetään rakennuksen säilymistä tai kunnostetaan rakennuksen pihapiiriä tai muuta välitöntä ympäristöä. Hakuaika päättyy vuosittain 30. marraskuuta.

Julkaistu 6.3.2014 klo 15.38, päivitetty 18.6.2019 klo 11.49
Julkaistu 21.8.2015 klo 13.30, päivitetty 17.6.2019 klo 13.17