Kulttuuriympäristöohjelmat

Kulttuuriympäristöohjelma on viranomaisten sekä paikallisten asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen yhdessä suunnittelema työkalu elinympäristön kehittämiseksi. Siinä linjataan, millä tavalla alueen kulttuuriympäristöä hoidetaan ja käytetään.

Ohjelman suunnittelussa asiantuntijatieto yhdistyy alueen käyttäjien näkökulmaan. Sen avulla on mahdollista vahvistaa kulttuuriympäristön arvostusta ja paikallisidentiteettiä.

Opas kulttuuriympäristöohjelman laatimisesta

Kulttuuriympäristöohjelman laatimisesta on tehty opas: Kulttuuriympäristöohjelma - miksi ja miten. Opas on tarkoitettu kunnille, ohjelmia laativille suunnittelijoille sekä ohjelmatyöhön osallistuville asukkaille ja yhdistyksille.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Kulttuuriympäristöohjelmat - Etelä-Savo

Pieksamaki.jpgEtelä-Savon kulttuuriympäristöohjelmassa on linjattu tavoitteet, strategiset linjaukset ja toimenpiteet kulttuuriympäristön hoidolle maakunnassa vuosille 2009–2014. Ohjelman tavoitteena on uuden yhteistyön ja uuden lisäarvon synnyttäminen kulttuuriympäristöasioissa. Tavoitteena on myös kulttuuriympäristön ja sen hoidon tuominen julkiseen keskusteluun. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää lisätietoa maakunta- ja kuntatasolle sekä tietoisuuden lisäämistä kaikkien eteläsavolaisten parissa. Uuden suhtautumisen tuloksena olisi paremmin hoidettuja arvokohteita ja enemmän tunnettuja ympäristöjä.                                                            

Ohjelman toimenpidekokonaisuudet:

  1. Profiilin nosto julkisuudessa – Silmät auki omalle kulttuuriperinnölle.
  2. Kulttuuriympäristökasvatusta lisätään.
  3. Kulttuuriympäristöasioiden hoito organisoidaan kunnissa - kuntien omat nähtävyydet esiin, omat toimintamallit hoidolle, lupakäytäntöjä helpommiksi.
  4. Vaikutetaan kaavoitukseen – tärkeät aiheet kaavoihin, laatua selvityksiin.
  5. Hoidon tuet - selkeytetään, laatua parannetaan, lisätään maisemanhoitoa, projekteja, neuvontaa.
  6. Tietokantoja kehitetään - olemassa olevia täydennetään, ylläpidetään ja avataan laajaan käyttöön, inventointeja parannetaan.

Etelä-Savon maakunnan kulttuuriympäristöryhmä seuraa ohjelman toteutumista vuosittain. Ohjelmakaudelle kirjatuista yksittäisistä toimenpiteistä pääosa on toteutettu ja toimenpideryhmät ovat pysyneet edelleen ajankohtaisia. Ohjelman päivittäminen ei ole toistaiseksi työryhmän työohjelmassa.

Linkkeja kulttuuriympäristöstä tehtyihin selvityksiin ja ohjelmiin:

Julkaistu 8.4.2014 klo 13.56, päivitetty 21.5.2019 klo 10.53
Julkaistu 21.8.2015 klo 13.30, päivitetty 17.6.2019 klo 13.17